วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2750101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
2 4750102 เทศบาลเมือง สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
3 5750201 เทศบาลตำบล กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
4 5750204 เทศบาลตำบล บางกระบือ บางคนที สมุทรสงคราม
5 5750105 เทศบาลตำบล บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
6 5750202 เทศบาลตำบล บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม
7 5750203 เทศบาลตำบล บางยี่รงค์ บางคนที สมุทรสงคราม
8 5750311 เทศบาลตำบล สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
9 5750301 เทศบาลตำบล เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม
10 5750302 เทศบาลตำบล อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม
11 6750205 องค์การบริหารส่วนตำบล กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
12 6750103 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
13 6750109 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
14 6750304 องค์การบริหารส่วนตำบล แควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม
15 6750207 องค์การบริหารส่วนตำบล จอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม
16 6750208 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม
17 6750305 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม
18 6750110 องค์การบริหารส่วนตำบล ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
19 6750111 องค์การบริหารส่วนตำบล นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
20 6750104 องค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
21 6750112 องค์การบริหารส่วนตำบล บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
22 6750209 องค์การบริหารส่วนตำบล บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม
23 6750306 องค์การบริหารส่วนตำบล บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม
24 6750303 องค์การบริหารส่วนตำบล บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม
25 6750313 องค์การบริหารส่วนตำบล บางนางลี่ อัมพวา สมุทรสงคราม
26 6750210 องค์การบริหารส่วนตำบล บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม
27 6750206 องค์การบริหารส่วนตำบล บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม
28 6750106 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
29 6750307 องค์การบริหารส่วนตำบล ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม
30 6750308 องค์การบริหารส่วนตำบล แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม
31 6750309 องค์การบริหารส่วนตำบล ยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม
32 6750211 องค์การบริหารส่วนตำบล โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม
33 6750107 องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
34 6750310 องค์การบริหารส่วนตำบล วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม
35 6750312 องค์การบริหารส่วนตำบล เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม
36 6750108 องค์การบริหารส่วนตำบล แหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น