วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2110101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2 3110102 เทศบาลนคร สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
3 4110103 เทศบาลเมือง ปากน้ำสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
4 4110403 เทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ
5 4110401 เทศบาลเมือง พระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ
6 4110402 เทศบาลเมือง ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ
7 5110202 เทศบาลตำบล คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
8 5110203 เทศบาลตำบล คลองสวน บางบ่อ สมุทรปราการ
9 5110104 เทศบาลตำบล ด่านสำโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
10 5110204 เทศบาลตำบล บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ
11 5110105 เทศบาลตำบล บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
12 5110301 เทศบาลตำบล บางพลี บางพลี สมุทรปราการ
13 5110201 เทศบาลตำบล บางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ
14 5110106 เทศบาลตำบล บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
15 5110601 เทศบาลตำบล บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
16 5110501 เทศบาลตำบล พระสมุทรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
17 5110107 เทศบาลตำบล แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
18 5110108 เทศบาลตำบล สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
19 5110502 เทศบาลตำบล แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
20 6110205 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ
21 6110206 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองนิยมยาตรา บางบ่อ สมุทรปราการ
22 6110404 องค์การบริหารส่วนตำบล ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ
23 6110110 องค์การบริหารส่วนตำบล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
24 6110503 องค์การบริหารส่วนตำบล นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
25 6110504 องค์การบริหารส่วนตำบล ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
26 6110406 องค์การบริหารส่วนตำบล บางกระสอบ พระประแดง สมุทรปราการ
27 6110407 องค์การบริหารส่วนตำบล บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ
28 6110405 องค์การบริหารส่วนตำบล บางกะเจ้า พระประแดง สมุทรปราการ
29 6110302 องค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
30 6110303 องค์การบริหารส่วนตำบล บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ
31 6110111 องค์การบริหารส่วนตำบล บางด้วน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
32 6110408 องค์การบริหารส่วนตำบล บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ
33 6110207 องค์การบริหารส่วนตำบล บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ
34 6110304 องค์การบริหารส่วนตำบล บางปลา บางพลี สมุทรปราการ
35 6110112 องค์การบริหารส่วนตำบล บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
36 6110305 องค์การบริหารส่วนตำบล บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ
37 6110208 องค์การบริหารส่วนตำบล บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ
38 6110409 องค์การบริหารส่วนตำบล บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ
39 6110602 องค์การบริหารส่วนตำบล บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ
40 6110505 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
41 6110209 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านระกาศ บางบ่อ สมุทรปราการ
42 6110210 องค์การบริหารส่วนตำบล เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ
43 6110113 องค์การบริหารส่วนตำบล แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
44 6110109 องค์การบริหารส่วนตำบล แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
45 6110306 องค์การบริหารส่วนตำบล ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ
46 6110603 องค์การบริหารส่วนตำบล ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ
47 6110604 องค์การบริหารส่วนตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่ บางเสาธง สมุทรปราการ
48 6110307 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ
49 6110506 องค์การบริหารส่วนตำบล แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น