วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2340101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
2 3340102 เทศบาลนคร อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3 4340107 เทศบาลเมือง แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
4 4340701 เทศบาลเมือง เดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดอุทัยธานี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2610101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
2 4610102 เทศบาลเมือง อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
3 5610401 เทศบาลตำบล เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี
4 5610201 เทศบาลตำบล ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2530101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
2 4530102 เทศบาลเมือง อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
3 5530109 เทศบาลตำบล คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
4 5530111 เทศบาลตำบล งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดอุดรธานี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2410101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
2 3410102 เทศบาลนคร อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
3 4410103 เทศบาลเมือง โนนสูง-น้ำคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
4 4411101 เทศบาลเมือง บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2370101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
2 4370102 เทศบาลเมือง อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
3 5370106 เทศบาลตำบล ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
4 5370604 เทศบาลตำบล เค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดอ่างทอง

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2150101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง
2 4150102 เทศบาลเมือง อ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง
3 5150201 เทศบาลตำบล เกษไชโย ไชโย อ่างทอง
4 5150403 เทศบาลตำบล โคกพุทรา โพธิ์ทอง อ่างทอง

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2390101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
2 4390102 เทศบาลเมือง หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
3 5390201 เทศบาลตำบล กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
4 5390301 เทศบาลตำบล กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู