วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดสตูล

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2910101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สตูล เมืองสตูล สตูล
2 4910102 เทศบาลเมือง สตูล เมืองสตูล สตูล
3 5910501 เทศบาลตำบล กำแพง ละงู สตูล
4 5910105 เทศบาลตำบล คลองขุด เมืองสตูล สตูล
5 5910201 เทศบาลตำบล ควนโดน ควนโดน สตูล
6 5910103 เทศบาลตำบล เจ๊ะปิลัง เมืองสตูล สตูล
7 5910104 เทศบาลตำบล ฉลุง เมืองสตูล สตูล
8 5910601 เทศบาลตำบล ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล
9 6910502 องค์การบริหารส่วนตำบล กำแพง ละงู สตูล
10 6910110 องค์การบริหารส่วนตำบล เกตรี เมืองสตูล สตูล
11 6910111 องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล
12 6910604 องค์การบริหารส่วนตำบล ขอนคลาน ทุ่งหว้า สตูล
13 6910504 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาขาว ละงู สตูล
14 6910301 องค์การบริหารส่วนตำบล ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
15 6910106 องค์การบริหารส่วนตำบล ควนขัน เมืองสตูล สตูล
16 6910202 องค์การบริหารส่วนตำบล ควนโดน ควนโดน สตูล
17 6910112 องค์การบริหารส่วนตำบล ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล
18 6910203 องค์การบริหารส่วนตำบล ควนสตอ ควนโดน สตูล
19 6910107 องค์การบริหารส่วนตำบล เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล
20 6910108 องค์การบริหารส่วนตำบล ฉลุง เมืองสตูล สตูล
21 6910113 องค์การบริหารส่วนตำบล ตันหยงโป เมืองสตูล สตูล
22 6910114 องค์การบริหารส่วนตำบล ตำมะลัง เมืองสตูล สตูล
23 6910401 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าแพ ท่าแพ สตูล
24 6910403 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเรือ ท่าแพ สตูล
25 6910302 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล
26 6910605 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล
27 6910602 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล
28 6910603 องค์การบริหารส่วนตำบล นาทอน ทุ่งหว้า สตูล
29 6910507 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำผุด ละงู สตูล
30 6910701 องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา มะนัง สตูล
31 6910109 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านควน เมืองสตูล สตูล
32 6910503 องค์การบริหารส่วนตำบล ปากน้ำ ละงู สตูล
33 6910606 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล
34 6910702 องค์การบริหารส่วนตำบล ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล
35 6910115 องค์การบริหารส่วนตำบล ปูยู เมืองสตูล สตูล
36 6910402 องค์การบริหารส่วนตำบล แป-ระ ท่าแพ สตูล
37 6910204 องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านซื่อ ควนโดน สตูล
38 6910505 องค์การบริหารส่วนตำบล ละงู ละงู สตูล
39 6910205 องค์การบริหารส่วนตำบล วังประจัน ควนโดน สตูล
40 6910404 องค์การบริหารส่วนตำบล สาคร ท่าแพ สตูล
41 6910506 องค์การบริหารส่วนตำบล แหลมสน ละงู สตูล
42 6910303 องค์การบริหารส่วนตำบล อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น