วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2740101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 3740102 เทศบาลนคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
3 3740201 เทศบาลนคร อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
4 4740202 เทศบาลเมือง กระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
5 5740301 เทศบาลตำบล เกษตรพัฒนา บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
6 5740204 เทศบาลตำบล ดอนไก่ดี กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
7 5740106 เทศบาลตำบล ท่าจีน เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
8 5740105 เทศบาลตำบล นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
9 5740103 เทศบาลตำบล บางปลา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
10 5740104 เทศบาลตำบล บางหญ้าแพรก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
11 5740302 เทศบาลตำบล บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
12 5740203 เทศบาลตำบล สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
13 5740303 เทศบาลตำบล หลักห้า บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
14 6740107 องค์การบริหารส่วนตำบล กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
15 6740305 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
16 6740205 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
17 6740114 องค์การบริหารส่วนตำบล คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
18 6740206 องค์การบริหารส่วนตำบล แคราย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
19 6740108 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
20 6740310 องค์การบริหารส่วนตำบล เจ็ดริ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
21 6740109 องค์การบริหารส่วนตำบล ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
22 6740110 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
23 6740207 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
24 6740208 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
25 6740115 องค์การบริหารส่วนตำบล นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
26 6740116 องค์การบริหารส่วนตำบล บางกระเจ้า เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
27 6740111 องค์การบริหารส่วนตำบล บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
28 6740117 องค์การบริหารส่วนตำบล บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
29 6740209 องค์การบริหารส่วนตำบล บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
30 6740118 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
31 6740112 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
32 6740304 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
33 6740113 องค์การบริหารส่วนตำบล พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
34 6740306 องค์การบริหารส่วนตำบล สวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
35 6740210 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองนกไข่ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
36 6740307 องค์การบริหารส่วนตำบล หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
37 6740308 องค์การบริหารส่วนตำบล หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร
38 6740309 องค์การบริหารส่วนตำบล อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น