วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัด สุโขทัย

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2640101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
2 4640501 เทศบาลเมือง ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
3 4640701 เทศบาลเมือง สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย
4 4640102 เทศบาลเมือง สุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
5 5640401 เทศบาลตำบล กงไกรลาศ กงไกรลาศ สุโขทัย
6 5640904 เทศบาลตำบล กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
7 5640902 เทศบาลตำบล เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
8 5640706 เทศบาลตำบล คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย
9 5640202 เทศบาลตำบล ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
10 5640901 เทศบาลตำบล ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
11 5640301 เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย
12 5640702 เทศบาลตำบล ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย
13 5640105 เทศบาลตำบล บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
14 5640302 เทศบาลตำบล บ้านโตนด คีรีมาศ สุโขทัย
15 5640103 เทศบาลตำบล บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
16 5640703 เทศบาลตำบล ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย
17 5640104 เทศบาลตำบล เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
18 5640712 เทศบาลตำบล เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย
19 5640201 เทศบาลตำบล ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
20 5640801 เทศบาลตำบล ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
21 5640601 เทศบาลตำบล ศรีสำโรง ศรีสำโรง สุโขทัย
22 5640502 เทศบาลตำบล หาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
23 6640402 องค์การบริหารส่วนตำบล กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย
24 6640403 องค์การบริหารส่วนตำบล กง กงไกรลาศ สุโขทัย
25 6640604 องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง สุโขทัย
26 6640410 องค์การบริหารส่วนตำบล ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย
27 6640404 องค์การบริหารส่วนตำบล ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย
28 6640405 องค์การบริหารส่วนตำบล ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
29 6640711 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย
30 6640803 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย
31 6640506 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
32 6640406 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย
33 6640109 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
34 6640303 องค์การบริหารส่วนตำบล โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
35 6640605 องค์การบริหารส่วนตำบล ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย
36 6640407 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย
37 6640704 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าทอง สวรรคโลก สุโขทัย
38 6640304 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ สุโขทัย
39 6640903 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
40 6640905 องค์การบริหารส่วนตำบล ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
41 6640804 องค์การบริหารส่วนตำบล นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย
42 6640610 องค์การบริหารส่วนตำบล นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย
43 6640305 องค์การบริหารส่วนตำบล นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
44 6640707 องค์การบริหารส่วนตำบล นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย
45 6640805 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำขุม ศรีนคร สุโขทัย
46 6640507 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
47 6640602 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านซ่าน ศรีสำโรง สุโขทัย
48 6640203 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
49 6640503 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
50 6640611 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา ศรีสำโรง สุโขทัย
51 6640306 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย
52 6640307 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย
53 6640603 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
54 6640106 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
55 6640110 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย
56 6640906 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
57 6640411 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย
58 6640107 องค์การบริหารส่วนตำบล ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย
59 6640705 องค์การบริหารส่วนตำบล ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย
60 6640111 องค์การบริหารส่วนตำบล ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
61 6640504 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
62 6640408 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย
63 6640108 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย
64 6640708 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย
65 6640508 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
66 6640509 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
67 6640112 องค์การบริหารส่วนตำบล ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
68 6640713 องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย
69 6640606 องค์การบริหารส่วนตำบล ราวต้นจันทร์ ศรีสำโรง สุโขทัย
70 6640204 องค์การบริหารส่วนตำบล ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
71 6640205 องค์การบริหารส่วนตำบล วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
72 6640612 องค์การบริหารส่วนตำบล วังทอง ศรีสำโรง สุโขทัย
73 6640113 องค์การบริหารส่วนตำบล วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย
74 6640206 องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
75 6640709 องค์การบริหารส่วนตำบล วังไม้ขอน สวรรคโลก สุโขทัย
76 6640207 องค์การบริหารส่วนตำบล วังลึก บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
77 6640607 องค์การบริหารส่วนตำบล วังลึก ศรีสำโรง สุโขทัย
78 6640613 องค์การบริหารส่วนตำบล วังใหญ่ ศรีสำโรง สุโขทัย
79 6640608 องค์การบริหารส่วนตำบล วัดเกาะ ศรีสำโรง สุโขทัย
80 6640308 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย
81 6640802 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย
82 6640309 องค์การบริหารส่วนตำบล สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
83 6640609 องค์การบริหารส่วนตำบล สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
84 6640505 องค์การบริหารส่วนตำบล สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
85 6640310 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย
86 6640710 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย
87 6640311 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย
88 6640409 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย
89 6640806 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย
90 6640208 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
91 6640510 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น