วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดสิงห์บุรี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2170101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
2 4170201 เทศบาลเมือง บางระจัน บางระจัน สิงห์บุรี
3 4170102 เทศบาลเมือง สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
4 5170501 เทศบาลตำบล ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี
5 5170602 เทศบาลตำบล ทับยา อินทร์บุรี สิงห์บุรี
6 5170401 เทศบาลตำบล บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี สิงห์บุรี
7 5170402 เทศบาลตำบล ปากบาง พรหมบุรี สิงห์บุรี
8 5170301 เทศบาลตำบล โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
9 5170601 เทศบาลตำบล อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี
10 6170302 องค์การบริหารส่วนตำบล คอทราย ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
11 6170304 องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
12 6170603 องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
13 6170103 องค์การบริหารส่วนตำบล จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
14 6170604 องค์การบริหารส่วนตำบล ชีน้ำร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
15 6170104 องค์การบริหารส่วนตำบล ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
16 6170605 องค์การบริหารส่วนตำบล ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
17 6170303 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าข้าม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
18 6170606 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี
19 6170607 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี
20 6170105 องค์การบริหารส่วนตำบล บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
21 6170106 องค์การบริหารส่วนตำบล บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
22 6170202 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี
23 6170403 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี
24 6170404 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี
25 6170608 องค์การบริหารส่วนตำบล ประศุก อินทร์บุรี สิงห์บุรี
26 6170405 องค์การบริหารส่วนตำบล พระงาม พรหมบุรี สิงห์บุรี
27 6170203 องค์การบริหารส่วนตำบล พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี
28 6170107 องค์การบริหารส่วนตำบล โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
29 6170305 องค์การบริหารส่วนตำบล โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
30 6170609 องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี
31 6170502 องค์การบริหารส่วนตำบล โพประจักษ์ ท่าช้าง สิงห์บุรี
32 6170306 องค์การบริหารส่วนตำบล โพสังโฆ ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
33 6170108 องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
34 6170204 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี
35 6170205 องค์การบริหารส่วนตำบล ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี
36 6170406 องค์การบริหารส่วนตำบล โรงช้าง พรหมบุรี สิงห์บุรี
37 6170503 องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารขาว ท่าช้าง สิงห์บุรี
38 6170206 องค์การบริหารส่วนตำบล สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี
39 6170307 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี
40 6170610 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยชัน อินทร์บุรี สิงห์บุรี
41 6170109 องค์การบริหารส่วนตำบล หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
42 6170611 องค์การบริหารส่วนตำบล อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น