วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดสระบุรี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2190101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี
2 4190201 เทศบาลเมือง แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี
3 4190202 เทศบาลเมือง ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี
4 4190901 เทศบาลเมือง พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี
5 4190102 เทศบาลเมือง สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี
6 5190104 เทศบาลตำบล กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี สระบุรี
7 5190301 เทศบาลตำบล คชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี
8 5191202 เทศบาลตำบล คำพราน วังม่วง สระบุรี
9 5190701 เทศบาลตำบล ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี
10 5191006 เทศบาลตำบล ต้นตาล-พระยาทด เสาไห้ สระบุรี
11 5190604 เทศบาลตำบล ตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุรี
12 5190105 เทศบาลตำบล ตะกุด เมืองสระบุรี สระบุรี
13 5190602 เทศบาลตำบล ท่าลาน บ้านหมอ สระบุรี
14 5190904 เทศบาลตำบล ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี
15 5190905 เทศบาลตำบล นายาว พระพุทธบาท สระบุรี
16 5190601 เทศบาลตำบล บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี
17 5191001 เทศบาลตำบล บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี
18 5190603 เทศบาลตำบล บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี
19 5190103 เทศบาลตำบล ป๊อกแป๊ก เมืองสระบุรี สระบุรี
20 5190304 เทศบาลตำบล ไผ่ต่ำ หนองแค สระบุรี
21 5190902 เทศบาลตำบล พุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี
22 5191101 เทศบาลตำบล มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี
23 5191004 เทศบาลตำบล เมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี
24 5191201 เทศบาลตำบล วังม่วง วังม่วง สระบุรี
25 5190401 เทศบาลตำบล วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี
26 5190608 เทศบาลตำบล สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี
27 5191002 เทศบาลตำบล สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี
28 5191003 เทศบาลตำบล เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี
29 5191204 เทศบาลตำบล แสลงพัน วังม่วง สระบุรี
30 5190907 เทศบาลตำบล หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี
31 5190303 เทศบาลตำบล หนองแค หนองแค สระบุรี
32 5190501 เทศบาลตำบล หนองแซง หนองแซง สระบุรี
33 5190801 เทศบาลตำบล หนองโดน หนองโดน สระบุรี
34 5190609 เทศบาลตำบล หนองบัว บ้านหมอ สระบุรี
35 5190402 เทศบาลตำบล หนองหมู วิหารแดง สระบุรี
36 5191301 เทศบาลตำบล หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
37 5190908 เทศบาลตำบล ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท สระบุรี
38 5191005 เทศบาลตำบล หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี
39 5190302 เทศบาลตำบล หินกอง หนองแค สระบุรี
40 6190305 องค์การบริหารส่วนตำบล กุ่มหัก หนองแค สระบุรี
41 6190502 องค์การบริหารส่วนตำบล ไก่เส่า หนองแซง สระบุรี
42 6191302 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
43 6190903 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี
44 6190306 องค์การบริหารส่วนตำบล คชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี
45 6190403 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี
46 6190307 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกตูม-โพนทอง หนองแค สระบุรี
47 6190308 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกแย้ หนองแค สระบุรี
48 6190106 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสว่าง เมืองสระบุรี สระบุรี
49 6190503 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสะอาด หนองแซง สระบุรี
50 6190605 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกใหญ่ บ้านหมอ สระบุรี
51 6190404 องค์การบริหารส่วนตำบล เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี
52 6190204 องค์การบริหารส่วนตำบล ชะอม แก่งคอย สระบุรี
53 6191007 องค์การบริหารส่วนตำบล ช้างไทยงาม เสาไห้ สระบุรี
54 6190205 องค์การบริหารส่วนตำบล ชำผักแพว แก่งคอย สระบุรี
55 6191102 องค์การบริหารส่วนตำบล ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี
56 6190702 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงตะงาว ดอนพุด สระบุรี
57 6190802 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนทอง หนองโดน สระบุรี
58 6190107 องค์การบริหารส่วนตำบล ดาวเรือง เมืองสระบุรี สระบุรี
59 6190108 องค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน เมืองสระบุรี สระบุรี
60 6190206 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี
61 6190207 องค์การบริหารส่วนตำบล เตาปูน แก่งคอย สระบุรี
62 6190203 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี
63 6190208 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตูม แก่งคอย สระบุรี
64 6190209 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี
65 6190309 องค์การบริหารส่วนตำบล บัวลอย หนองแค สระบุรี
66 6190803 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี
67 6191303 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
68 6190210 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี
69 6191008 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง เสาไห้ สระบุรี
70 6190405 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านลำ วิหารแดง สระบุรี
71 6190109 องค์การบริหารส่วนตำบล ปากข้าวสาร เมืองสระบุรี สระบุรี
72 6191304 องค์การบริหารส่วนตำบล ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
73 6190607 องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่ขวาง บ้านหมอ สระบุรี
74 6190906 องค์การบริหารส่วนตำบล พุคำจาน พระพุทธบาท สระบุรี
75 6191305 องค์การบริหารส่วนตำบล พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
76 6191103 องค์การบริหารส่วนตำบล มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี
77 6191009 องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี
78 6190504 องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงหวาน หนองแซง สระบุรี
79 6191104 องค์การบริหารส่วนตำบล มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี
80 6190606 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองขีดขิน บ้านหมอ สระบุรี
81 6191010 องค์การบริหารส่วนตำบล เริงราง เสาไห้ สระบุรี
82 6191105 องค์การบริหารส่วนตำบล ลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี
83 6191106 องค์การบริหารส่วนตำบล ลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี
84 6191203 องค์การบริหารส่วนตำบล วังม่วง วังม่วง สระบุรี
85 6190406 องค์การบริหารส่วนตำบล วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี
86 6190211 องค์การบริหารส่วนตำบล สองคอน แก่งคอย สระบุรี
87 6190505 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกบ หนองแซง สระบุรี
88 6190310 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแขม หนองแค สระบุรี
89 6190311 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไข่น้ำ หนองแค สระบุรี
90 6190312 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองจรเข้ หนองแค สระบุรี
91 6190313 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองจิก หนองแค สระบุรี
92 6190804 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโดน หนองโดน สระบุรี
93 6190314 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองนาก หนองแค สระบุรี
94 6190110 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโน เมืองสระบุรี สระบุรี
95 6190315 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี
96 6190111 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลาไหล เมืองสระบุรี สระบุรี
97 6190316 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลิง หนองแค สระบุรี
98 6191107 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี
99 6190112 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองยาว เมืองสระบุรี สระบุรี
100 6190317 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโรง หนองแค สระบุรี
101 6190407 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี
102 6190408 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหมู วิหารแดง สระบุรี
103 6190506 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหัวโพ หนองแซง สระบุรี
104 6191306 องค์การบริหารส่วนตำบล หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
105 6190318 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยขมิ้น หนองแค สระบุรี
106 6190319 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยทราย หนองแค สระบุรี
107 6191307 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
108 6190212 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี
109 6190213 องค์การบริหารส่วนตำบล หินซ้อน แก่งคอย สระบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น