วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดระนอง

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2850101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระนอง เมืองระนอง ระนอง
2 4850108 เทศบาลเมือง บางริ้น เมืองระนอง ระนอง
3 4850102 เทศบาลเมือง ระนอง เมืองระนอง ระนอง
4 5850301 เทศบาลตำบล กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง
5 5850501 เทศบาลตำบล กำพวน สุขสำราญ ระนอง
6 5850402 เทศบาลตำบล จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง
7 5850401 เทศบาลตำบล น้ำจืด กระบุรี ระนอง
8 5850103 เทศบาลตำบล บางนอน เมืองระนอง ระนอง
9 5850104 เทศบาลตำบล ปากน้ำ เมืองระนอง ระนอง
10 5850107 เทศบาลตำบล ปากน้ำท่าเรือ เมืองระนอง ระนอง
11 5850106 เทศบาลตำบล ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง
12 5850201 เทศบาลตำบล ละอุ่น ละอุ่น ระนอง
13 5850105 เทศบาลตำบล หงาว เมืองระนอง ระนอง
14 6850302 องค์การบริหารส่วนตำบล กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง
15 6850112 องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะพยาม เมืองระนอง ระนอง
16 6850109 องค์การบริหารส่วนตำบล ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง
17 6850502 องค์การบริหารส่วนตำบล นาคา สุขสำราญ ระนอง
18 6850403 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำจืด กระบุรี ระนอง
19 6850404 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำจืดน้อย กระบุรี ระนอง
20 6850202 องค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้ว ละอุ่น ระนอง
21 6850203 องค์การบริหารส่วนตำบล บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง
22 6850303 องค์การบริหารส่วนตำบล บางหิน กะเปอร์ ระนอง
23 6850405 องค์การบริหารส่วนตำบล บางใหญ่ กระบุรี ระนอง
24 6850305 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านนา กะเปอร์ ระนอง
25 6850406 องค์การบริหารส่วนตำบล ปากจั่น กระบุรี ระนอง
26 6850304 องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง
27 6850407 องค์การบริหารส่วนตำบล มะมุ กระบุรี ระนอง
28 6850204 องค์การบริหารส่วนตำบล ละอุ่นเหนือ ละอุ่น ระนอง
29 6850408 องค์การบริหารส่วนตำบล ลำเลียง กระบุรี ระนอง
30 6850110 องค์การบริหารส่วนตำบล หงาว เมืองระนอง ระนอง
31 6850111 องค์การบริหารส่วนตำบล หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น