วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดระยอง

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2210101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง เมืองระยอง ระยอง
2 3210102 เทศบาลนคร ระยอง เมืองระยอง ระยอง
3 4210201 เทศบาลเมือง บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง
4 4210103 เทศบาลเมือง มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง
5 5210302 เทศบาลตำบล กองดิน แกลง ระยอง
6 5210104 เทศบาลตำบล แกลง-กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
7 5210602 เทศบาลตำบล จอมพลเจ้าพระยา ปลวกแดง ระยอง
8 5210505 เทศบาลตำบล ชากบก บ้านค่าย ระยอง
9 5210701 เทศบาลตำบล ชำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง
10 5210401 เทศบาลตำบล ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง
11 5210112 เทศบาลตำบล เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง
12 5210108 เทศบาลตำบล ทับมา เมืองระยอง ระยอง
13 5210303 เทศบาลตำบล ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
14 5210106 เทศบาลตำบล น้ำคอก เมืองระยอง ระยอง
15 5210308 เทศบาลตำบล เนินฆ้อ แกลง ระยอง
16 5210107 เทศบาลตำบล เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
17 5210501 เทศบาลตำบล บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง
18 5210504 เทศบาลตำบล บ้านค่ายพัฒนา บ้านค่าย ระยอง
19 5210204 เทศบาลตำบล บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง
20 5210307 เทศบาลตำบล บ้านนา แกลง ระยอง
21 5210105 เทศบาลตำบล บ้านเพ เมืองระยอง ระยอง
22 5210601 เทศบาลตำบล ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง
23 5210304 เทศบาลตำบล ปากน้ำประแส แกลง ระยอง
24 5210203 เทศบาลตำบล พลา บ้านฉาง ระยอง
25 5210802 เทศบาลตำบล มะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง
26 5210801 เทศบาลตำบล มาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง
27 5210803 เทศบาลตำบล มาบข่าพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง
28 5210306 เทศบาลตำบล เมืองแกลง แกลง ระยอง
29 5210301 เทศบาลตำบล สองสลึง แกลง ระยอง
30 5210202 เทศบาลตำบล สำนักท้อน บ้านฉาง ระยอง
31 5210305 เทศบาลตำบล สุนทรภู่ แกลง ระยอง
32 6210309 องค์การบริหารส่วนตำบล กระแสบน แกลง ระยอง
33 6210315 องค์การบริหารส่วนตำบล กองดิน แกลง ระยอง
34 6210114 องค์การบริหารส่วนตำบล กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
35 6210109 องค์การบริหารส่วนตำบล แกลง เมืองระยอง ระยอง
36 6210703 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาชะเมา เขาชะเมา ระยอง
37 6210704 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาน้อย เขาชะเมา ระยอง
38 6210311 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองปูน แกลง ระยอง
39 6210316 องค์การบริหารส่วนตำบล ชากโดน แกลง ระยอง
40 6210402 องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง
41 6210115 องค์การบริหารส่วนตำบล ตะพง เมืองระยอง ระยอง
42 6210506 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาขัน บ้านค่าย ระยอง
43 6210605 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง
44 6210317 องค์การบริหารส่วนตำบล ทางเกวียน แกลง ระยอง
45 6210312 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
46 6210116 องค์การบริหารส่วนตำบล นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง
47 6210702 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำเป็น เขาชะเมา ระยอง
48 6210804 องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง
49 6210503 องค์การบริหารส่วนตำบล บางบุตร บ้านค่าย ระยอง
50 6210113 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแลง เมืองระยอง ระยอง
51 6210604 องค์การบริหารส่วนตำบล ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง
52 6210404 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง
53 6210805 องค์การบริหารส่วนตำบล พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง
54 6210403 องค์การบริหารส่วนตำบล พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยอง
55 6210313 องค์การบริหารส่วนตำบล พังราด แกลง ระยอง
56 6210110 องค์การบริหารส่วนตำบล เพ เมืองระยอง ระยอง
57 6210603 องค์การบริหารส่วนตำบล มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง
58 6210606 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง
59 6210607 องค์การบริหารส่วนตำบล ละหาร ปลวกแดง ระยอง
60 6210405 องค์การบริหารส่วนตำบล วังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง
61 6210310 องค์การบริหารส่วนตำบล วังหว้า แกลง ระยอง
62 6210111 องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักทอง เมืองระยอง ระยอง
63 6210205 องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักท้อน บ้านฉาง ระยอง
64 6210507 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตะพาน บ้านค่าย ระยอง
65 6210508 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว บ้านค่าย ระยอง
66 6210608 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง
67 6210502 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง
68 6210314 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยาง แกลง ระยอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น