วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดยะลา

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2950101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา เมืองยะลา ยะลา
2 3950102 เทศบาลนคร ยะลา เมืองยะลา ยะลา
3 4950201 เทศบาลเมือง เบตง เบตง ยะลา
4 4950103 เทศบาลเมือง สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา
5 5950601 เทศบาลตำบล กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
6 5950602 เทศบาลตำบล โกตาบารู รามัน ยะลา
7 5950302 เทศบาลตำบล เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา
8 5950401 เทศบาลตำบล คอกช้าง ธารโต ยะลา
9 5950106 เทศบาลตำบล ท่าสาป เมืองยะลา ยะลา
10 5950203 เทศบาลตำบล ธารน้ำทิพย์ เบตง ยะลา
11 5950301 เทศบาลตำบล บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
12 5950613 เทศบาลตำบล บาลอ รามัน ยะลา
13 5950105 เทศบาลตำบล บุดี เมืองยะลา ยะลา
14 5950506 เทศบาลตำบล ปะแต ยะหา ยะลา
15 5950501 เทศบาลตำบล ยะหา ยะหา ยะลา
16 5950108 เทศบาลตำบล ยุโป เมืองยะลา ยะลา
17 5950104 เทศบาลตำบล ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา
18 6950801 องค์การบริหารส่วนตำบล กรงปินัง กรงปินัง ยะลา
19 6950607 องค์การบริหารส่วนตำบล กอตอตือระ รามัน ยะลา
20 6950504 องค์การบริหารส่วนตำบล กาตอง ยะหา ยะลา
21 6950702 องค์การบริหารส่วนตำบล กาบัง กาบัง ยะลา
22 6950603 องค์การบริหารส่วนตำบล กายูบอเกาะ รามัน ยะลา
23 6950608 องค์การบริหารส่วนตำบล กาลอ รามัน ยะลา
24 6950609 องค์การบริหารส่วนตำบล กาลูปัง รามัน ยะลา
25 6950610 องค์การบริหารส่วนตำบล เกะรอ รามัน ยะลา
26 6950405 องค์การบริหารส่วนตำบล คีรีเขต ธารโต ยะลา
27 6950606 องค์การบริหารส่วนตำบล จะกว๊ะ รามัน ยะลา
28 6950303 องค์การบริหารส่วนตำบล ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา
29 6950604 องค์การบริหารส่วนตำบล ตะโละหะลอ รามัน ยะลา
30 6950502 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาชี ยะหา ยะลา
31 6950111 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา
32 6950304 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา
33 6950202 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา
34 6950307 องค์การบริหารส่วนตำบล ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา
35 6950605 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าธง รามัน ยะลา
36 6950402 องค์การบริหารส่วนตำบล ธารโต ธารโต ยะลา
37 6950611 องค์การบริหารส่วนตำบล เนินงาม รามัน ยะลา
38 6950305 องค์การบริหารส่วนตำบล บันนังสตา บันนังสตา ยะลา
39 6950112 องค์การบริหารส่วนตำบล บันนังสาเรง เมืองยะลา ยะลา
40 6950612 องค์การบริหารส่วนตำบล บาโงย รามัน ยะลา
41 6950508 องค์การบริหารส่วนตำบล บาโงยซิแน ยะหา ยะลา
42 6950306 องค์การบริหารส่วนตำบล บาเจาะ บันนังสตา ยะลา
43 6950404 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแหร ธารโต ยะลา
44 6950505 องค์การบริหารส่วนตำบล บาโร๊ะ ยะหา ยะลา
45 6950701 องค์การบริหารส่วนตำบล บาละ กาบัง ยะลา
46 6950614 องค์การบริหารส่วนตำบล บือมัง รามัน ยะลา
47 6950803 องค์การบริหารส่วนตำบล ปุโรง กรงปินัง ยะลา
48 6950113 องค์การบริหารส่วนตำบล เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา
49 6950114 องค์การบริหารส่วนตำบล พร่อน เมืองยะลา ยะลา
50 6950403 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่หวาด ธารโต ยะลา
51 6950615 องค์การบริหารส่วนตำบล ยะต๊ะ รามัน ยะลา
52 6950204 องค์การบริหารส่วนตำบล ยะรม เบตง ยะลา
53 6950107 องค์การบริหารส่วนตำบล ยะลา เมืองยะลา ยะลา
54 6950507 องค์การบริหารส่วนตำบล ยะหา ยะหา ยะลา
55 6950503 องค์การบริหารส่วนตำบล ละแอ ยะหา ยะลา
56 6950109 องค์การบริหารส่วนตำบล ลำพะยา เมืองยะลา ยะลา
57 6950115 องค์การบริหารส่วนตำบล ลำใหม่ เมืองยะลา ยะลา
58 6950110 องค์การบริหารส่วนตำบล ลิดล เมืองยะลา ยะลา
59 6950616 องค์การบริหารส่วนตำบล วังพญา รามัน ยะลา
60 6950802 องค์การบริหารส่วนตำบล สะเอะ กรงปินัง ยะลา
61 6950116 องค์การบริหารส่วนตำบล หน้าถ้ำ เมืองยะลา ยะลา
62 6950804 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา
63 6950205 องค์การบริหารส่วนตำบล อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา
64 6950617 องค์การบริหารส่วนตำบล อาซ่อง รามัน ยะลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น