รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2390101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
2 4390102 เทศบาลเมือง หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
3 5390201 เทศบาลตำบล กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
4 5390301 เทศบาลตำบล กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
5 5390203 เทศบาลตำบล เก่ากลอย นากลาง หนองบัวลำภู
6 5390401 เทศบาลตำบล จอมทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
7 5390202 เทศบาลตำบล นากลาง นากลาง หนองบัวลำภู
8 5390103 เทศบาลตำบล นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
9 5390504 เทศบาลตำบล นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
10 5390503 เทศบาลตำบล นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
11 5390104 เทศบาลตำบล นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
12 5390205 เทศบาลตำบล นาหนองทุ่ม นากลาง หนองบัวลำภู
13 5390601 เทศบาลตำบล นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
14 5390403 เทศบาลตำบล โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
15 5390302 เทศบาลตำบล โนนสัง โนนสัง หนองบัวลำภู
16 5390402 เทศบาลตำบล โนนสูงเปลือย ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
17 5390303 เทศบาลตำบล บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลำภู
18 5390501 เทศบาลตำบล บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
19 5390505 เทศบาลตำบล บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
20 5390204 เทศบาลตำบล ฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู
21 5390404 เทศบาลตำบล ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
22 5390502 เทศบาลตำบล สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
23 5390405 เทศบาลตำบล หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
24 5390304 เทศบาลตำบล หนองเรือ โนนสัง หนองบัวลำภู
25 5390105 เทศบาลตำบล หัวนา เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
26 6390107 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดจิก เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
27 6390305 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
28 6390508 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดผึ้ง สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
29 6390407 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
30 6390206 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู
31 6390306 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกม่วง โนนสัง หนองบัวลำภู
32 6390307 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกใหญ่ โนนสัง หนองบัวลำภู
33 6390506 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
34 6390209 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
35 6390210 องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู
36 6390408 องค์การบริหารส่วนตำบล ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
37 6390602 องค์การบริหารส่วนตำบล เทพคีรี นาวัง หนองบัวลำภู
38 6390409 องค์การบริหารส่วนตำบล นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
39 6390603 องค์การบริหารส่วนตำบล นาแก นาวัง หนองบัวลำภู
40 6390108 องค์การบริหารส่วนตำบล นาคำไฮ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
41 6390109 องค์การบริหารส่วนตำบล นามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
42 6390507 องค์การบริหารส่วนตำบล นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
43 6390604 องค์การบริหารส่วนตำบล นาเหล่า นาวัง หนองบัวลำภู
44 6390308 องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบัวลำภู
45 6390110 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
46 6390111 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
47 6390410 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
48 6390207 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนเมือง นากลาง หนองบัวลำภู
49 6390309 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนเมือง โนนสัง หนองบัวลำภู
50 6390112 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านขาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
51 6390509 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
52 6390310 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลำภู
53 6390113 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
54 6390311 องค์การบริหารส่วนตำบล ปางกู่ โนนสัง หนองบัวลำภู
55 6390114 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
56 6390406 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
57 6390605 องค์การบริหารส่วนตำบล วังทอง นาวัง หนองบัวลำภู
58 6390606 องค์การบริหารส่วนตำบล วังปลาป้อม นาวัง หนองบัวลำภู
59 6390414 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
60 6390411 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
61 6390106 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
62 6390412 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
63 6390115 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองภัยศูนย์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
64 6390116 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
65 6390117 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหว้า เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
66 6390413 องค์การบริหารส่วนตำบล หันนางาม ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
67 6390118 องค์การบริหารส่วนตำบล หัวนา เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
68 6390208 องค์การบริหารส่วนตำบล อุทัยสวรรค์ นากลาง หนองบัวลำภู
Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า