วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดหนองคาย

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2430101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย
2 4430201 เทศบาลเมือง ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย
3 4430102 เทศบาลเมือง หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย
4 5430107 เทศบาลตำบล กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย
5 5430207 เทศบาลตำบล กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
6 5430108 เทศบาลตำบล บ้านเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย
7 5430203 เทศบาลตำบล บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย
8 5430109 เทศบาลตำบล ปะโค เมืองหนองคาย หนองคาย
9 5431501 เทศบาลตำบล เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย
10 5430106 เทศบาลตำบล โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย หนองคาย
11 5430501 เทศบาลตำบล โพนพิสัย โพนพิสัย หนองคาย
12 5430202 เทศบาลตำบล โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย
13 5430110 เทศบาลตำบล วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย
14 5430103 เทศบาลตำบล เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย
15 5430701 เทศบาลตำบล ศรีเชียงใหม่ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
16 5430502 เทศบาลตำบล สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย
17 5430801 เทศบาลตำบล สังคม สังคม หนองคาย
18 5430702 เทศบาลตำบล หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
19 5430104 เทศบาลตำบล หนองสองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย
20 5430105 เทศบาลตำบล หาดคำ เมืองหนองคาย หนองคาย
21 6430510 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดบง โพนพิสัย หนองคาย
22 6430802 องค์การบริหารส่วนตำบล แก้งไก่ สังคม หนองคาย
23 6431403 องค์การบริหารส่วนตำบล คอกช้าง สระใคร หนองคาย
24 6430112 องค์การบริหารส่วนตำบล ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย
25 6430204 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย
26 6430503 องค์การบริหารส่วนตำบล จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
27 6430511 องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย
28 6430504 องค์การบริหารส่วนตำบล เซิม โพนพิสัย หนองคาย
29 6431702 องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านศรีสุข โพธิ์ตาก หนองคาย
30 6430208 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย
31 6430505 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย
32 6430209 องค์การบริหารส่วนตำบล นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย
33 6430803 องค์การบริหารส่วนตำบล นางิ้ว สังคม หนองคาย
34 6431503 องค์การบริหารส่วนตำบล นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย
35 6431601 องค์การบริหารส่วนตำบล นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย
36 6430506 องค์การบริหารส่วนตำบล นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย
37 6430210 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย
38 6430205 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย
39 6431603 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย
40 6430507 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย
41 6431401 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านฝาง สระใคร หนองคาย
42 6430508 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย
43 6430804 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านม่วง สังคม หนองคาย
44 6430206 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านว่าน ท่าบ่อ หนองคาย
45 6430703 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
46 6430805 องค์การบริหารส่วนตำบล ผาตั้ง สังคม หนองคาย
47 6430113 องค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย
48 6431602 องค์การบริหารส่วนตำบล พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย
49 6430704 องค์การบริหารส่วนตำบล พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
50 6430705 องค์การบริหารส่วนตำบล พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
51 6431703 องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย
52 6431701 องค์การบริหารส่วนตำบล โพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย
53 6431604 องค์การบริหารส่วนตำบล โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย
54 6430211 องค์การบริหารส่วนตำบล โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย
55 6430115 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองหมี เมืองหนองคาย หนองคาย
56 6431605 องค์การบริหารส่วนตำบล รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย
57 6431505 องค์การบริหารส่วนตำบล วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย
58 6430512 องค์การบริหารส่วนตำบล วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย
59 6431402 องค์การบริหารส่วนตำบล สระใคร สระใคร หนองคาย
60 6430116 องค์การบริหารส่วนตำบล สองห้อง เมืองหนองคาย หนองคาย
61 6430806 องค์การบริหารส่วนตำบล สังคม สังคม หนองคาย
62 6430117 องค์การบริหารส่วนตำบล สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย
63 6430111 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย
64 6430212 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย
65 6431504 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย
66 6430114 องค์การบริหารส่วนตำบล หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย
67 6430509 องค์การบริหารส่วนตำบล เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย
68 6431502 องค์การบริหารส่วนตำบล อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น