รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดอ่างทอง

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2150101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง
2 4150102 เทศบาลเมือง อ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง
3 5150201 เทศบาลตำบล เกษไชโย ไชโย อ่างทอง
4 5150403 เทศบาลตำบล โคกพุทรา โพธิ์ทอง อ่างทอง
5 5150202 เทศบาลตำบล ไชโย ไชโย อ่างทอง
6 5150404 เทศบาลตำบล ทางพระ โพธิ์ทอง อ่างทอง
7 5150604 เทศบาลตำบล ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
8 5150601 เทศบาลตำบล บางจัก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
9 5150301 เทศบาลตำบล ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง
10 5150605 เทศบาลตำบล ไผ่ดำพัฒนา วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
11 5150507 เทศบาลตำบล เพชรเมืองทอง แสวงหา อ่างทอง
12 5150401 เทศบาลตำบล โพธิ์ทอง โพธิ์ทอง อ่างทอง
13 5150104 เทศบาลตำบล โพสะ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
14 5150405 เทศบาลตำบล ม่วงคัน โพธิ์ทอง อ่างทอง
15 5150606 เทศบาลตำบล ม่วงเตี้ย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
16 5150402 เทศบาลตำบล รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง
17 5150602 เทศบาลตำบล วิเศษไชยชาญ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
18 5150103 เทศบาลตำบล ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง
19 5150701 เทศบาลตำบล สามโก้ สามโก้ อ่างทอง
20 5150607 เทศบาลตำบล สาวร้องไห้ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
21 5150501 เทศบาลตำบล แสวงหา แสวงหา อ่างทอง
22 5150603 เทศบาลตำบล ห้วยคันแหลน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
23 6150608 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองขนาก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
24 6150105 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองวัว เมืองอ่างทอง อ่างทอง
25 6150406 องค์การบริหารส่วนตำบล คำหยาด โพธิ์ทอง อ่างทอง
26 6150106 องค์การบริหารส่วนตำบล จำป่าหล่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
27 6150502 องค์การบริหารส่วนตำบล จำลอง แสวงหา อ่างทอง
28 6150203 องค์การบริหารส่วนตำบล ชัยฤทธิ์ ไชโย อ่างทอง
29 6150107 องค์การบริหารส่วนตำบล ตลาดกรวด เมืองอ่างทอง อ่างทอง
30 6150609 องค์การบริหารส่วนตำบล ตลาดใหม่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
31 6150204 องค์การบริหารส่วนตำบล เทวราช ไชโย อ่างทอง
32 6150302 องค์การบริหารส่วนตำบล นรสิงห์ ป่าโมก อ่างทอง
33 6150610 องค์การบริหารส่วนตำบล บางจัก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
34 6150407 องค์การบริหารส่วนตำบล บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง
35 6150408 องค์การบริหารส่วนตำบล บางพลับ โพธิ์ทอง อ่างทอง
36 6150409 องค์การบริหารส่วนตำบล บางระกำ โพธิ์ทอง อ่างทอง
37 6150303 องค์การบริหารส่วนตำบล บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง
38 6150503 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง
39 6150108 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแห เมืองอ่างทอง อ่างทอง
40 6150109 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
41 6150110 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง
42 6150304 องค์การบริหารส่วนตำบล โผงเผง ป่าโมก อ่างทอง
43 6150611 องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่จำศีล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
44 6150612 องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่วง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
45 6150702 องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ม่วงพันธ์ สามโก้ อ่างทอง
46 6150410 องค์การบริหารส่วนตำบล ยางช้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง
47 6150111 องค์การบริหารส่วนตำบล ย่านซื่อ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
48 6150613 องค์การบริหารส่วนตำบล ยี่ล้น วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
49 6150205 องค์การบริหารส่วนตำบล ราชสถิตย์ ไชโย อ่างทอง
50 6150305 องค์การบริหารส่วนตำบล โรงช้าง ป่าโมก อ่างทอง
51 6150504 องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง
52 6150505 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีพราน แสวงหา อ่างทอง
53 6150614 องค์การบริหารส่วนตำบล ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
54 6150306 องค์การบริหารส่วนตำบล สายทอง ป่าโมก อ่างทอง
55 6150506 องค์การบริหารส่วนตำบล สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง
56 6150411 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแม่ไก่ โพธิ์ทอง อ่างทอง
57 6150615 องค์การบริหารส่วนตำบล หลักแก้ว วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
58 6150508 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไผ่ แสวงหา อ่างทอง
59 6150616 องค์การบริหารส่วนตำบล หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
60 6150112 องค์การบริหารส่วนตำบล หัวไผ่ เมืองอ่างทอง อ่างทอง
61 6150412 องค์การบริหารส่วนตำบล องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง
62 6150703 องค์การบริหารส่วนตำบล อบทม สามโก้ อ่างทอง
63 6150413 องค์การบริหารส่วนตำบล อ่างแก้ว โพธิ์ทอง อ่างทอง
64 6150414 องค์การบริหารส่วนตำบล อินทประมูล โพธิ์ทอง อ่างทอง
65 6150307 องค์การบริหารส่วนตำบล เอกราช ป่าโมก อ่างทอง
Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า