วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดลำพูน

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2510101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำพูน เมืองลำพูน ลำพูน
2 4510102 เทศบาลเมือง ลำพูน เมืองลำพูน ลำพูน
3 5510409 เทศบาลตำบล ก้อ ลี้ ลำพูน
4 5510403 เทศบาลตำบล ดงดำ ลี้ ลำพูน
5 5510111 เทศบาลตำบล ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน
6 5510201 เทศบาลตำบล ทากาศ แม่ทา ลำพูน
7 5510207 เทศบาลตำบล ทากาศเหนือ แม่ทา ลำพูน
8 5510204 เทศบาลตำบล ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน
9 5510114 เทศบาลตำบล ท่าเชียงทอง เมืองลำพูน ลำพูน
10 5510205 เทศบาลตำบล ทาทุ่งหลวง แม่ทา ลำพูน
11 5510206 เทศบาลตำบล ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน
12 5510203 เทศบาลตำบล ทาสบชัย แม่ทา ลำพูน
13 5510202 เทศบาลตำบล ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน
14 5510501 เทศบาลตำบล ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
15 5510109 เทศบาลตำบล บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน
16 5510701 เทศบาลตำบล บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน
17 5510103 เทศบาลตำบล บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน
18 5510301 เทศบาลตำบล บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
19 5510112 เทศบาลตำบล ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน
20 5510602 เทศบาลตำบล ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน
21 5510407 เทศบาลตำบล ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน
22 5510603 เทศบาลตำบล ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูน
23 5510604 เทศบาลตำบล มะกอก ป่าซาง ลำพูน
24 5510106 เทศบาลตำบล มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
25 5510401 เทศบาลตำบล แม่ตืน ลี้ ลำพูน
26 5510601 เทศบาลตำบล แม่แรง ป่าซาง ลำพูน
27 5510104 เทศบาลตำบล ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน
28 5510404 เทศบาลตำบล ลี้ ลี้ ลำพูน
29 5510402 เทศบาลตำบล วังดิน ลี้ ลำพูน
30 5510801 เทศบาลตำบล วังผาง เวียงหนองล่อง ลำพูน
31 5510108 เทศบาลตำบล เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน
32 5510302 เทศบาลตำบล ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน
33 5510117 เทศบาลตำบล ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน
34 5510405 เทศบาลตำบล ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน
35 5510113 เทศบาลตำบล หนองช้างคืน เมืองลำพูน ลำพูน
36 5510803 เทศบาลตำบล หนองยวง เวียงหนองล่อง ลำพูน
37 5510802 เทศบาลตำบล หนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน
38 5510107 เทศบาลตำบล เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน
39 5510110 เทศบาลตำบล เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
40 5510105 เทศบาลตำบล อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
41 6510503 องค์การบริหารส่วนตำบล ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
42 6510605 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตุ้ม ป่าซาง ลำพูน
43 6510208 องค์การบริหารส่วนตำบล ทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน
44 6510502 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
45 6510606 องค์การบริหารส่วนตำบล นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน
46 6510406 องค์การบริหารส่วนตำบล นาทราย ลี้ ลำพูน
47 6510607 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
48 6510504 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
49 6510608 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน
50 6510306 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน
51 6510115 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
52 6510410 องค์การบริหารส่วนตำบล แม่ลาน ลี้ ลำพูน
53 6510303 องค์การบริหารส่วนตำบล เวียงกานต์ บ้านโฮ่ง ลำพูน
54 6510408 องค์การบริหารส่วนตำบล เวียงแก้ว ลี้ ลำพูน
55 6510304 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ลำพูน
56 6510116 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหนาม เมืองลำพูน ลำพูน
57 6510702 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน
58 6510305 องค์การบริหารส่วนตำบล เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น