รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดอุทัยธานี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2610101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
2 4610102 เทศบาลเมือง อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
3 5610401 เทศบาลตำบล เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี
4 5610201 เทศบาลตำบล ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี
5 5610202 เทศบาลตำบล ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี
6 5610601 เทศบาลตำบล บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี
7 5610303 เทศบาลตำบล พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
8 5610602 เทศบาลตำบล เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี
9 5610701 เทศบาลตำบล ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี
10 5610302 เทศบาลตำบล สว่างแจ้งสบายใจ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
11 5610301 เทศบาลตำบล สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
12 5610501 เทศบาลตำบล หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
13 5610402 เทศบาลตำบล หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี
14 5610203 เทศบาลตำบล หนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี
15 5610103 เทศบาลตำบล หาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
16 6610106 องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
17 6610403 องค์การบริหารส่วนตำบล เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี
18 6610606 องค์การบริหารส่วนตำบล คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี
19 6610205 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี
20 6610607 องค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี
21 6610502 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงขวาง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
22 6610107 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
23 6610801 องค์การบริหารส่วนตำบล ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี
24 6610608 องค์การบริหารส่วนตำบล ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี
25 6610108 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
26 6610503 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพ หนองขาหย่าง อุทัยธานี
27 6610706 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี
28 6610410 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งพง หนองฉาง อุทัยธานี
29 6610405 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี
30 6610104 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
31 6610703 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี
32 6610109 องค์การบริหารส่วนตำบล เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
33 6610305 องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
34 6610609 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี
35 6610603 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี
36 6610610 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่ อุทัยธานี
37 6610707 องค์การบริหารส่วนตำบล ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี
38 6610704 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี
39 6610304 องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
40 6610611 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี
41 6610705 องค์การบริหารส่วนตำบล ระบำ ลานสัก อุทัยธานี
42 6610702 องค์การบริหารส่วนตำบล ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี
43 6610604 องค์การบริหารส่วนตำบล วังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี
44 6610105 องค์การบริหารส่วนตำบล สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
45 6610802 องค์การบริหารส่วนตำบล สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี
46 6610204 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี
47 6610206 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี
48 6610110 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
49 6610504 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี
50 6610605 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี
51 6610404 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี
52 6610406 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี
53 6610612 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบ่มกล้วย บ้านไร่ อุทัยธานี
54 6610505 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่ หนองขาหย่าง อุทัยธานี
55 6610111 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
56 6610407 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี
57 6610207 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี
58 6610409 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี
59 6610306 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
60 6610506 องค์การบริหารส่วนตำบล หลุมเข้า หนองขาหย่าง อุทัยธานี
61 6610803 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี
62 6610613 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี
63 6610614 องค์การบริหารส่วนตำบล หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี
64 6610408 องค์การบริหารส่วนตำบล อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี
Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า