วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดมุกดาหาร

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2490101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
2 4490102 เทศบาลเมือง มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
3 5490403 เทศบาลตำบล กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร
4 5490501 เทศบาลตำบล คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร
5 5490106 เทศบาลตำบล คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
6 5490104 เทศบาลตำบล คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
7 5490602 เทศบาลตำบล ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร
8 5490107 เทศบาลตำบล ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
9 5490103 เทศบาลตำบล ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
10 5490401 เทศบาลตำบล ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร
11 5490302 เทศบาลตำบล ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร
12 5490301 เทศบาลตำบล ดอนตาลผาสุก ดอนตาล มุกดาหาร
13 5490112 เทศบาลตำบล นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
14 5490108 เทศบาลตำบล นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
15 5490201 เทศบาลตำบล นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
16 5490109 เทศบาลตำบล บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
17 5490303 เทศบาลตำบล บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร
18 5490702 เทศบาลตำบล บ้านเป้า หนองสูง มุกดาหาร
19 5490110 เทศบาลตำบล ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
20 5490105 เทศบาลตำบล โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
21 5490703 เทศบาลตำบล ภูวง หนองสูง มุกดาหาร
22 5490111 เทศบาลตำบล มุก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
23 5490202 เทศบาลตำบล ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
24 5490402 เทศบาลตำบล หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร
25 5490701 เทศบาลตำบล หนองสูงเหนือ หนองสูง มุกดาหาร
26 5490601 เทศบาลตำบล หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร
27 6490205 องค์การบริหารส่วนตำบล กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
28 6490114 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
29 6490506 องค์การบริหารส่วนตำบล คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร
30 6490507 องค์การบริหารส่วนตำบล คำบก คำชะอี มุกดาหาร
31 6490404 องค์การบริหารส่วนตำบล ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร
32 6490203 องค์การบริหารส่วนตำบล โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
33 6490206 องค์การบริหารส่วนตำบล นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
34 6490307 องค์การบริหารส่วนตำบล นาละเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร
35 6490207 องค์การบริหารส่วนตำบล นาอุดม นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
36 6490504 องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร
37 6490204 องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
38 6490704 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร
39 6490603 องค์การบริหารส่วนตำบล บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร
40 6490502 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร
41 6490113 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
42 6490505 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านซ่ง คำชะอี มุกดาหาร
43 6490304 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร
44 6490503 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเหล่า คำชะอี มุกดาหาร
45 6490604 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่งขามดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร
46 6490305 องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร
47 6490406 องค์การบริหารส่วนตำบล พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร
48 6490308 องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร
49 6490508 องค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม คำชะอี มุกดาหาร
50 6490405 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร
51 6490208 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
52 6490705 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสูงใต้ หนองสูง มุกดาหาร
53 6490509 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเอี่ยน คำชะอี มุกดาหาร
54 6490510 องค์การบริหารส่วนตำบล เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี มุกดาหาร
55 6490306 องค์การบริหารส่วนตำบล เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น