วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดมหาสารคาม

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2440101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
2 4440102 เทศบาลเมือง มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
3 5441301 เทศบาลตำบล กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม
4 5440201 เทศบาลตำบล แกดำ แกดำ มหาสารคาม
5 5440301 เทศบาลตำบล โกสุมพิสัย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
6 5440403 เทศบาลตำบล ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม
7 5440401 เทศบาลตำบล โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
8 5440501 เทศบาลตำบล เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
9 5440402 เทศบาลตำบล ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม
10 5440701 เทศบาลตำบล นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
11 5441001 เทศบาลตำบล นาดูน นาดูน มหาสารคาม
12 5440601 เทศบาลตำบล บรบือ บรบือ มหาสารคาม
13 5440801 เทศบาลตำบล พยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
14 5440502 เทศบาลตำบล โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม
15 5440202 เทศบาลตำบล มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม
16 5440901 เทศบาลตำบล วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม
17 5440103 เทศบาลตำบล แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
18 5441302 เทศบาลตำบล หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม
19 5441009 เทศบาลตำบล หนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม
20 5441002 เทศบาลตำบล หัวดง นาดูน มหาสารคาม
21 6440802 องค์การบริหารส่วนตำบล ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
22 6440603 องค์การบริหารส่วนตำบล กำพี้ บรบือ มหาสารคาม
23 6441201 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม
24 6440406 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
25 6440504 องค์การบริหารส่วนตำบล กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม
26 6441003 องค์การบริหารส่วนตำบล กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม
27 6440109 องค์การบริหารส่วนตำบล เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
28 6440312 องค์การบริหารส่วนตำบล แก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
29 6440110 องค์การบริหารส่วนตำบล แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
30 6440203 องค์การบริหารส่วนตำบล แกดำ แกดำ มหาสารคาม
31 6440407 องค์การบริหารส่วนตำบล ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม
32 6440910 องค์การบริหารส่วนตำบล ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม
33 6441104 องค์การบริหารส่วนตำบล ขามเรียน ยางสีสุราช มหาสารคาม
34 6440114 องค์การบริหารส่วนตำบล เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
35 6440302 องค์การบริหารส่วนตำบล เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
36 6440703 องค์การบริหารส่วนตำบล เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม
37 6440408 องค์การบริหารส่วนตำบล เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม
38 6440304 องค์การบริหารส่วนตำบล เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
39 6440411 องค์การบริหารส่วนตำบล คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม
40 6440904 องค์การบริหารส่วนตำบล แคน วาปีปทุม มหาสารคาม
41 6440104 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
42 6440404 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม
43 6440911 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสีทองหลาง วาปีปทุม มหาสารคาม
44 6440905 องค์การบริหารส่วนตำบล งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
45 6441304 องค์การบริหารส่วนตำบล ชื่นชม ชื่นชม มหาสารคาม
46 6440503 องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม
47 6441004 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงดวน นาดูน มหาสารคาม
48 6441005 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงบัง นาดูน มหาสารคาม
49 6441102 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม
50 6441006 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงยาง นาดูน มหาสารคาม
51 6440912 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม
52 6440313 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
53 6440609 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนงัว บรบือ มหาสารคาม
54 6440505 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม
55 6440111 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
56 6440105 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
57 6440106 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
58 6440906 องค์การบริหารส่วนตำบล นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม
59 6440702 องค์การบริหารส่วนตำบล นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
60 6440508 องค์การบริหารส่วนตำบล นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม
61 6441202 องค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม
62 6441105 องค์การบริหารส่วนตำบล นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม
63 6440409 องค์การบริหารส่วนตำบล นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม
64 6440805 องค์การบริหารส่วนตำบล นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
65 6440604 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนแดง บรบือ มหาสารคาม
66 6440205 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม
67 6440610 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนราษี บรบือ มหาสารคาม
68 6440602 องค์การบริหารส่วนตำบล บรบือ บรบือ มหาสารคาม
69 6440605 องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม
70 6440115 องค์การบริหารส่วนตำบล บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
71 6440611 องค์การบริหารส่วนตำบล บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม
72 6441106 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม
73 6440913 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม
74 6440914 องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม
75 6440704 องค์การบริหารส่วนตำบล ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม
76 6440806 องค์การบริหารส่วนตำบล ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
77 6441007 องค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม
78 6440303 องค์การบริหารส่วนตำบล แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
79 6440915 องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม
80 6440305 องค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม
81 6440807 องค์การบริหารส่วนตำบล ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
82 6440405 องค์การบริหารส่วนตำบล มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม
83 6440803 องค์การบริหารส่วนตำบล เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
84 6440804 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
85 6440808 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
86 6440612 องค์การบริหารส่วนตำบล ยาง บรบือ มหาสารคาม
87 6440314 องค์การบริหารส่วนตำบล ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
88 6440306 องค์การบริหารส่วนตำบล ยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม
89 6441101 องค์การบริหารส่วนตำบล ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม
90 6440809 องค์การบริหารส่วนตำบล ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
91 6440810 องค์การบริหารส่วนตำบล ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
92 6440107 องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
93 6440811 องค์การบริหารส่วนตำบล ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
94 6440315 องค์การบริหารส่วนตำบล เลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
95 6441203 องค์การบริหารส่วนตำบล เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม
96 6440613 องค์การบริหารส่วนตำบล วังไชย บรบือ มหาสารคาม
97 6440316 องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
98 6440204 องค์การบริหารส่วนตำบล วังแสง แกดำ มหาสารคาม
99 6440614 องค์การบริหารส่วนตำบล วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม
100 6440812 องค์การบริหารส่วนตำบล เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
101 6440813 องค์การบริหารส่วนตำบล เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
102 6441103 องค์การบริหารส่วนตำบล แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม
103 6440108 องค์การบริหารส่วนตำบล แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
104 6440410 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม
105 6440705 องค์การบริหารส่วนตำบล สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม
106 6440706 องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรง นาเชือก มหาสารคาม
107 6440907 องค์การบริหารส่วนตำบล เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม
108 6440506 องค์การบริหารส่วนตำบล เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม
109 6440206 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุง แกดำ มหาสารคาม
110 6440709 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม
111 6440317 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
112 6440615 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโก บรบือ มหาสารคาม
113 6441008 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองคู นาดูน มหาสารคาม
114 6440616 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม
115 6440606 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
116 6440507 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม
117 6440707 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม
118 6440902 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม
119 6440112 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
120 6440307 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม
121 6440308 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม
122 6440814 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
123 6440815 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
124 6441107 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม
125 6440116 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
126 6440710 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม
127 6440607 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม
128 6440708 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม
129 6440711 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม
130 6441204 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม
131 6440608 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสิม บรบือ มหาสารคาม
132 6440903 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม
133 6440916 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม
134 6440309 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม
135 6440908 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม
136 6441205 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม
137 6440113 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
138 6440310 องค์การบริหารส่วนตำบล หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม
139 6440909 องค์การบริหารส่วนตำบล หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม
140 6440318 องค์การบริหารส่วนตำบล เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม
141 6441303 องค์การบริหารส่วนตำบล เหล่าดอกไม้ ชื่นชม มหาสารคาม
142 6440509 องค์การบริหารส่วนตำบล เหล่าบัวบาน เชียงยืน มหาสารคาม
143 6440311 องค์การบริหารส่วนตำบล แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น