วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2340101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
2 3340102 เทศบาลนคร อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3 4340107 เทศบาลเมือง แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
4 4340701 เทศบาลเมือง เดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดอุทัยธานี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2610101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
2 4610102 เทศบาลเมือง อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
3 5610401 เทศบาลตำบล เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี
4 5610201 เทศบาลตำบล ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2530101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
2 4530102 เทศบาลเมือง อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
3 5530109 เทศบาลตำบล คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
4 5530111 เทศบาลตำบล งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดอุดรธานี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2410101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
2 3410102 เทศบาลนคร อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
3 4410103 เทศบาลเมือง โนนสูง-น้ำคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี
4 4411101 เทศบาลเมือง บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2370101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
2 4370102 เทศบาลเมือง อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
3 5370106 เทศบาลตำบล ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
4 5370604 เทศบาลตำบล เค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดอ่างทอง

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2150101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง
2 4150102 เทศบาลเมือง อ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง
3 5150201 เทศบาลตำบล เกษไชโย ไชโย อ่างทอง
4 5150403 เทศบาลตำบล โคกพุทรา โพธิ์ทอง อ่างทอง

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดหนองบัวลำภู

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2390101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
2 4390102 เทศบาลเมือง หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
3 5390201 เทศบาลตำบล กุดดินจี่ นากลาง หนองบัวลำภู
4 5390301 เทศบาลตำบล กุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดหนองคาย

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2430101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย
2 4430201 เทศบาลเมือง ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย
3 4430102 เทศบาลเมือง หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย
4 5430107 เทศบาลตำบล กวนวัน เมืองหนองคาย หนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดสุรินทร์

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2320101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
2 4320102 เทศบาลเมือง สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
3 5320403 เทศบาลตำบล กระหาด จอมพระ สุรินทร์
4 5320501 เทศบาลตำบล กังแอน ปราสาท สุรินทร์

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2840101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
2 3840401 เทศบาลนคร เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
3 3840102 เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
4 4840301 เทศบาลเมือง ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2720101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
2 4720701 เทศบาลเมือง สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
3 4720102 เทศบาลเมือง สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
4 5720904 เทศบาลตำบล กระจัน อู่ทอง สุพรรณบุรี

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัด สุโขทัย

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2640101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
2 4640501 เทศบาลเมือง ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
3 4640701 เทศบาลเมือง สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย
4 4640102 เทศบาลเมือง สุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดสิงห์บุรี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2170101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
2 4170201 เทศบาลเมือง บางระจัน บางระจัน สิงห์บุรี
3 4170102 เทศบาลเมือง สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
4 5170501 เทศบาลตำบล ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดสระบุรี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2190101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี
2 4190201 เทศบาลเมือง แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี
3 4190202 เทศบาลเมือง ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี
4 4190901 เทศบาลเมือง พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดสระแก้ว

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2270101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
2 4270401 เทศบาลเมือง วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว
3 4270102 เทศบาลเมือง สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
4 4270601 เทศบาลเมือง อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแก้ว

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2740101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 3740102 เทศบาลนคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
3 3740201 เทศบาลนคร อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2750101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
2 4750102 เทศบาลเมือง สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
3 5750201 เทศบาลตำบล กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
4 5750204 เทศบาลตำบล บางกระบือ บางคนที สมุทรสงคราม
5 5750105 เทศบาลตำบล บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
6 5750202 เทศบาลตำบล บางนกแขวก บางคนที สมุทรสงคราม
7 5750203 เทศบาลตำบล บางยี่รงค์ บางคนที สมุทรสงคราม
8 5750311 เทศบาลตำบล สวนหลวง อัมพวา สมุทรสงคราม
9 5750301 เทศบาลตำบล เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม
10 5750302 เทศบาลตำบล อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม
11 6750205 องค์การบริหารส่วนตำบล กระดังงา บางคนที สมุทรสงคราม
12 6750103 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
13 6750109 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
14 6750304 องค์การบริหารส่วนตำบล แควอ้อม อัมพวา สมุทรสงคราม
15 6750207 องค์การบริหารส่วนตำบล จอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม
16 6750208 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม
17 6750305 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม
18 6750110 องค์การบริหารส่วนตำบล ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
19 6750111 องค์การบริหารส่วนตำบล นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
20 6750104 องค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
21 6750112 องค์การบริหารส่วนตำบล บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
22 6750209 องค์การบริหารส่วนตำบล บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม
23 6750306 องค์การบริหารส่วนตำบล บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม
24 6750303 องค์การบริหารส่วนตำบล บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม
25 6750313 องค์การบริหารส่วนตำบล บางนางลี่ อัมพวา สมุทรสงคราม
26 6750210 องค์การบริหารส่วนตำบล บางพรม บางคนที สมุทรสงคราม
27 6750206 องค์การบริหารส่วนตำบล บางสะแก บางคนที สมุทรสงคราม
28 6750106 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
29 6750307 องค์การบริหารส่วนตำบล ปลายโพงพาง อัมพวา สมุทรสงคราม
30 6750308 องค์การบริหารส่วนตำบล แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม
31 6750309 องค์การบริหารส่วนตำบล ยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม
32 6750211 องค์การบริหารส่วนตำบล โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม
33 6750107 องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
34 6750310 องค์การบริหารส่วนตำบล วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม
35 6750312 องค์การบริหารส่วนตำบล เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม
36 6750108 องค์การบริหารส่วนตำบล แหลมใหญ่ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2110101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2 3110102 เทศบาลนคร สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
3 4110103 เทศบาลเมือง ปากน้ำสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
4 4110403 เทศบาลเมือง ปู่เจ้าสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดสตูล

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2910101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สตูล เมืองสตูล สตูล
2 4910102 เทศบาลเมือง สตูล เมืองสตูล สตูล
3 5910501 เทศบาลตำบล กำแพง ละงู สตูล
4 5910105 เทศบาลตำบล คลองขุด เมืองสตูล สตูล

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัด สงขลา

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2900101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สงขลา เมืองสงขลา สงขลา
2 3900102 เทศบาลนคร สงขลา เมืองสงขลา สงขลา
3 3901101 เทศบาลนคร หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
4 4900901 เทศบาลเมือง กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดสกลนคร

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2470101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร
2 3470102 เทศบาลนคร สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร
3 5470301 เทศบาลตำบล กุดบาก กุดบาก สกลนคร
4 5470804 เทศบาลตำบล กุดเรือคำ วานรนิวาส สกลนคร
5 5470302 เทศบาลตำบล กุดไห กุดบาก สกลนคร
6 5470303 เทศบาลตำบล กุดแฮด กุดบาก สกลนคร
7 5470201 เทศบาลตำบล กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร
8 5470901 เทศบาลตำบล คำตากล้า คำตากล้า สกลนคร
9 5470604 เทศบาลตำบล คำบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร
10 5470812 เทศบาลตำบล คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
11 5471801 เทศบาลตำบล โคกภู ภูพาน สกลนคร
12 5471205 เทศบาลตำบล โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร
13 5470109 เทศบาลตำบล งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร
14 5471601 เทศบาลตำบล เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร
15 5470106 เทศบาลตำบล เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร
16 5471704 เทศบาลตำบล เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร
17 5470104 เทศบาลตำบล ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
18 5471201 เทศบาลตำบล ดอนเขือง สว่างแดนดิน สกลนคร
19 5471501 เทศบาลตำบล ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
20 5471108 เทศบาลตำบล ท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร
21 5470105 เทศบาลตำบล ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร
22 5471302 เทศบาลตำบล ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร
23 5470107 เทศบาลตำบล ธาตุนาเวง เมืองสกลนคร สกลนคร
24 5471701 เทศบาลตำบล นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร
25 5470803 เทศบาลตำบล นาซอ วานรนิวาส สกลนคร
26 5470404 เทศบาลตำบล นาใน พรรณานิคม สกลนคร
27 5470304 เทศบาลตำบล นาม่อง กุดบาก สกลนคร
28 5470409 เทศบาลตำบล นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
29 5471204 เทศบาลตำบล บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
30 5471101 เทศบาลตำบล บะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร
31 5470401 เทศบาลตำบล บัวสว่าง พรรณานิคม สกลนคร
32 5471206 เทศบาลตำบล บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร
33 5471705 เทศบาลตำบล บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร
34 5471001 เทศบาลตำบล บ้านม่วง บ้านม่วง สกลนคร
35 5471304 เทศบาลตำบล ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร
36 5470603 เทศบาลตำบล ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร
37 5470411 เทศบาลตำบล พรรณานคร พรรณานิคม สกลนคร
38 5470402 เทศบาลตำบล พรรณานิคม พรรณานิคม สกลนคร
39 5470403 เทศบาลตำบล พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร
40 5470501 เทศบาลตำบล พังโคน พังโคน สกลนคร
41 5470502 เทศบาลตำบล พังโคนศรีจำปา พังโคน สกลนคร
42 5471203 เทศบาลตำบล พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร
43 5470902 เทศบาลตำบล แพด คำตากล้า สกลนคร
44 5471106 เทศบาลตำบล โพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร
45 5470111 เทศบาลตำบล เมืองทองท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร
46 5470505 เทศบาลตำบล แร่ พังโคน สกลนคร
47 5470406 เทศบาลตำบล ไร่ พรรณานิคม สกลนคร
48 5470407 เทศบาลตำบล วังยาง พรรณานิคม สกลนคร
49 5471305 เทศบาลตำบล วัฒนา ส่องดาว สกลนคร
50 5470802 เทศบาลตำบล วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
51 5470602 เทศบาลตำบล วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
52 5471107 เทศบาลตำบล วาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร
53 5471802 เทศบาลตำบล สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร
54 5471202 เทศบาลตำบล สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
55 5471301 เทศบาลตำบล ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร
56 5471303 เทศบาลตำบล ส่องดาวหนองแดง ส่องดาว สกลนคร
57 5471103 เทศบาลตำบล สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร
58 5470103 เทศบาลตำบล หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร
59 5470601 เทศบาลตำบล หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร
60 5470801 เทศบาลตำบล หนองแวง วานรนิวาส สกลนคร
61 5470811 เทศบาลตำบล หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร
62 5471207 เทศบาลตำบล หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
63 5471002 เทศบาลตำบล ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร
64 5470108 เทศบาลตำบล เหล่าปอแดง เมืองสกลนคร สกลนคร
65 5471102 เทศบาลตำบล อากาศอำนวย อากาศอำนวย สกลนคร
66 5470110 เทศบาลตำบล ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร
67 5470506 เทศบาลตำบล ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
68 6471803 องค์การบริหารส่วนตำบล กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร
69 6470206 องค์การบริหารส่วนตำบล กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร
70 6470112 องค์การบริหารส่วนตำบล ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร
71 6470805 องค์การบริหารส่วนตำบล ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร
72 6470605 องค์การบริหารส่วนตำบล ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร
73 6471208 องค์การบริหารส่วนตำบล ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
74 6470815 องค์การบริหารส่วนตำบล คอนสวรรค์ วานรนิวาส สกลนคร
75 6470905 องค์การบริหารส่วนตำบล คำตากล้า คำตากล้า สกลนคร
76 6471209 องค์การบริหารส่วนตำบล คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร
77 6470115 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร
78 6471606 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร
79 6471403 องค์การบริหารส่วนตำบล จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร
80 6471602 องค์การบริหารส่วนตำบล เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร
81 6470405 องค์การบริหารส่วนตำบล ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
82 6470408 องค์การบริหารส่วนตำบล เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร
83 6470116 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงชน เมืองสกลนคร สกลนคร
84 6470113 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร
85 6471004 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร
86 6471005 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร
87 6471006 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร
88 6471502 องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
89 6470806 องค์การบริหารส่วนตำบล เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
90 6470503 องค์การบริหารส่วนตำบล ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร
91 6471213 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร
92 6471214 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร
93 6471401 องค์การบริหารส่วนตำบล เต่างอย เต่างอย สกลนคร
94 6471210 องค์การบริหารส่วนตำบล ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร
95 6471603 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งแก เจริญศิลป์ สกลนคร
96 6470807 องค์การบริหารส่วนตำบล ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร
97 6471215 องค์การบริหารส่วนตำบล ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร
98 6470813 องค์การบริหารส่วนตำบล นาคำ วานรนิวาส สกลนคร
99 6471702 องค์การบริหารส่วนตำบล นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร
100 6471402 องค์การบริหารส่วนตำบล นาตาล เต่างอย สกลนคร
101 6470904 องค์การบริหารส่วนตำบล นาแต้ คำตากล้า สกลนคร
102 6470202 องค์การบริหารส่วนตำบล นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร
103 6470203 องค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร
104 6471109 องค์การบริหารส่วนตำบล นาฮี อากาศอำนวย สกลนคร
105 6470701 องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร
106 6471009 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร
107 6470117 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร
108 6471211 องค์การบริหารส่วนตำบล บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร
109 6471007 องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร
110 6470410 องค์การบริหารส่วนตำบล บะฮี พรรณานิคม สกลนคร
111 6471216 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร
112 6471703 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร
113 6471604 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร
114 6471404 องค์การบริหารส่วนตำบล บึงทวาย เต่างอย สกลนคร
115 6470118 องค์การบริหารส่วนตำบล พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
116 6470204 องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร
117 6471105 องค์การบริหารส่วนตำบล โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร
118 6471217 องค์การบริหารส่วนตำบล โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร
119 6471003 องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วง บ้านม่วง สกลนคร
120 6470504 องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงไข่ พังโคน สกลนคร
121 6470119 องค์การบริหารส่วนตำบล ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
122 6471010 องค์การบริหารส่วนตำบล มาย บ้านม่วง สกลนคร
123 6471503 องค์การบริหารส่วนตำบล แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
124 6470808 องค์การบริหารส่วนตำบล วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร
125 6470606 องค์การบริหารส่วนตำบล วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
126 6471212 องค์การบริหารส่วนตำบล แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
127 6470809 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
128 6471218 องค์การบริหารส่วนตำบล สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
129 6470702 องค์การบริหารส่วนตำบล สุวรรณคาม นิคมน้ำอูน สกลนคร
130 6471008 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร
131 6470704 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว นิคมน้ำอูน สกลนคร
132 6470903 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวสิม คำตากล้า สกลนคร
133 6470703 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปลิง นิคมน้ำอูน สกลนคร
134 6471605 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร
135 6470810 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร
136 6471804 องค์การบริหารส่วนตำบล หลุบเลา ภูพาน สกลนคร
137 6470114 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
138 6471504 องค์การบริหารส่วนตำบล เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
139 6471104 องค์การบริหารส่วนตำบล อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
140 6470814 องค์การบริหารส่วนตำบล อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร
141 6470205 องค์การบริหารส่วนตำบล อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร