รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดปทุมธานี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2130101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
2 3130301 เทศบาลนคร รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
3 4130202 เทศบาลเมือง คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
4 4130601 เทศบาลเมือง คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
5 4130201 เทศบาลเมือง ท่าโขลง คลองหลวง ปทุมธานี
6 4130103 เทศบาลเมือง บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
7 4130302 เทศบาลเมือง บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
8 4130102 เทศบาลเมือง ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
9 4130603 เทศบาลเมือง ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
10 4130602 เทศบาลเมือง ลำสามแก้ว ลำลูกกา ปทุมธานี
11 4130303 เทศบาลเมือง สนั่นรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
12 5130503 เทศบาลตำบล คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
13 5130501 เทศบาลตำบล คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
14 5130304 เทศบาลตำบล ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี
15 5130110 เทศบาลตำบล บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
16 5130104 เทศบาลตำบล บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
17 5130105 เทศบาลตำบล บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
18 5130702 เทศบาลตำบล บางเตย สามโคก ปทุมธานี
19 5130106 เทศบาลตำบล บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
20 5130109 เทศบาลตำบล บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
21 5130107 เทศบาลตำบล บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
22 5130108 เทศบาลตำบล บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
23 5130502 เทศบาลตำบล ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
24 5130604 เทศบาลตำบล ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
25 5130605 เทศบาลตำบล ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
26 5130701 เทศบาลตำบล สามโคก สามโคก ปทุมธานี
27 5130401 เทศบาลตำบล หนองเสือ หนองเสือ ปทุมธานี
28 5130111 เทศบาลตำบล หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
29 6130703 องค์การบริหารส่วนตำบล กระแชง สามโคก ปทุมธานี
30 6130704 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองควาย สามโคก ปทุมธานี
31 6130203 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี
32 6130204 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
33 6130205 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
34 6130206 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
35 6130207 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
36 6130506 องค์การบริหารส่วนตำบล คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
37 6130705 องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี
38 6130706 องค์การบริหารส่วนตำบล เชียงรากใหญ่ สามโคก ปทุมธานี
39 6130707 องค์การบริหารส่วนตำบล ท้ายเกาะ สามโคก ปทุมธานี
40 6130402 องค์การบริหารส่วนตำบล นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี
41 6130504 องค์การบริหารส่วนตำบล บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
42 6130708 องค์การบริหารส่วนตำบล บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี
43 6130112 องค์การบริหารส่วนตำบล บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
44 6130709 องค์การบริหารส่วนตำบล บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี
45 6130114 องค์การบริหารส่วนตำบล บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
46 6130113 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
47 6130710 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี
48 6130115 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
49 6130711 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี
50 6130403 องค์การบริหารส่วนตำบล บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี
51 6130606 องค์การบริหารส่วนตำบล บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี
52 6130607 องค์การบริหารส่วนตำบล บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี
53 6130404 องค์การบริหารส่วนตำบล บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี
54 6130608 องค์การบริหารส่วนตำบล บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี
55 6130405 องค์การบริหารส่วนตำบล บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
56 6130406 องค์การบริหารส่วนตำบล บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
57 6130609 องค์การบริหารส่วนตำบล พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี
58 6130508 องค์การบริหารส่วนตำบล ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
59 6130507 องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
60 6130610 องค์การบริหารส่วนตำบล ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
61 6130611 องค์การบริหารส่วนตำบล ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
62 6130407 องค์การบริหารส่วนตำบล ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี
63 6130116 องค์การบริหารส่วนตำบล สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
64 6130408 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
65 6130505 องค์การบริหารส่วนตำบล หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า