รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดนครราชสีมา

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2300101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
2 3300102 เทศบาลนคร นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
3 4301201 เทศบาลเมือง บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
4 4302101 เทศบาลเมือง ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
5 4301402 เทศบาลเมือง เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา
6 4302001 เทศบาลเมือง สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
7 5301608 เทศบาลตำบล กงรถ ห้วยแถลง นครราชสีมา
8 5302102 เทศบาลตำบล กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
9 5301801 เทศบาลตำบล กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
10 5301901 เทศบาลตำบล ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
11 5301101 เทศบาลตำบล ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
12 5302901 เทศบาลตำบล ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
13 5300205 เทศบาลตำบล ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา
14 5302002 เทศบาลตำบล คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
15 5300106 เทศบาลตำบล โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
16 5300901 เทศบาลตำบล โคกสวาย โนนไทย นครราชสีมา
17 5300108 เทศบาลตำบล โคกสูง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
18 5300201 เทศบาลตำบล จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
19 5300107 เทศบาลตำบล จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
20 5300601 เทศบาลตำบล จักราช จักราช นครราชสีมา
21 5302903 เทศบาลตำบล ช่องแมว ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
22 5301701 เทศบาลตำบล ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
23 5300202 เทศบาลตำบล แชะ ครบุรี นครราชสีมา
24 5300701 เทศบาลตำบล โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
25 5300114 เทศบาลตำบล ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
26 5301006 เทศบาลตำบล ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา
27 5300702 เทศบาลตำบล ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
28 5300801 เทศบาลตำบล ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
29 5301005 เทศบาลตำบล ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา
30 5300115 เทศบาลตำบล ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
31 5301001 เทศบาลตำบล ตลาดแค โนนสูง นครราชสีมา
32 5301401 เทศบาลตำบล ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
33 5303201 เทศบาลตำบล ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
34 5300703 เทศบาลตำบล ท่าเยี่ยม โชคชัย นครราชสีมา
35 5300401 เทศบาลตำบล เทพาลัย คง นครราชสีมา
36 5300203 เทศบาลตำบล ไทรโยง-ไชยวาล ครบุรี นครราชสีมา
37 5301403 เทศบาลตำบล นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา
38 5302401 เทศบาลตำบล โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
39 5300902 เทศบาลตำบล โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
40 5301103 เทศบาลตำบล โนนเมือง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
41 5300301 เทศบาลตำบล โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
42 5301003 เทศบาลตำบล โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา
43 5301405 เทศบาลตำบล บ่อปลาทอง ปักธงชัย นครราชสีมา
44 5300903 เทศบาลตำบล บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
45 5300117 เทศบาลตำบล บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
46 5302904 เทศบาลตำบล บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
47 5300501 เทศบาลตำบล บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
48 5300118 เทศบาลตำบล บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
49 5302301 เทศบาลตำบล บึงสำโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
50 5300109 เทศบาลตำบล ปรุใหญ่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
51 5301301 เทศบาลตำบล ปะทาย ประทาย นครราชสีมา
52 5301406 เทศบาลตำบล ปักธงชัย ปักธงชัย นครราชสีมา
53 5302801 เทศบาลตำบล พระทองคำ พระทองคำ นครราชสีมา
54 5301906 เทศบาลตำบล พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
55 5301501 เทศบาลตำบล พิมาย พิมาย นครราชสีมา
56 5300120 เทศบาลตำบล พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
57 5300111 เทศบาลตำบล โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
58 5302905 เทศบาลตำบล ไพล ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
59 5301002 เทศบาลตำบล มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
60 5300402 เทศบาลตำบล เมืองคง คง นครราชสีมา
61 5302701 เทศบาลตำบล เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา
62 5300105 เทศบาลตำบล เมืองใหม่โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
63 5301502 เทศบาลตำบล รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
64 5302003 เทศบาลตำบล ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
65 5301404 เทศบาลตำบล ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
66 5302103 เทศบาลตำบล วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา
67 5302405 เทศบาลตำบล วังหิน โนนแดง นครราชสีมา
68 5302501 เทศบาลตำบล ศาลเจ้าพ่อ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
69 5302806 เทศบาลตำบล สระพระ พระทองคำ นครราชสีมา
70 5303101 เทศบาลตำบล สีดา สีดา นครราชสีมา
71 5302105 เทศบาลตำบล สีมามงคล ปากช่อง นครราชสีมา
72 5300122 เทศบาลตำบล สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
73 5301802 เทศบาลตำบล สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
74 5300302 เทศบาลตำบล เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
75 5300802 เทศบาลตำบล หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
76 5300110 เทศบาลตำบล หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
77 5302004 เทศบาลตำบล หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา
78 5300803 เทศบาลตำบล หนองบัวตะเกียด ด่านขุนทด นครราชสีมา
79 5303001 เทศบาลตำบล หนองบัวลาย บัวลาย นครราชสีมา
80 5302902 เทศบาลตำบล หนองบัววง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา
81 5301211 เทศบาลตำบล หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา
82 5300103 เทศบาลตำบล หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
83 5301102 เทศบาลตำบล หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
84 5302201 เทศบาลตำบล หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา
85 5302104 เทศบาลตำบล หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา
86 5301601 เทศบาลตำบล ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา
87 5300104 เทศบาลตำบล หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
88 5301602 เทศบาลตำบล หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา
89 5302202 เทศบาลตำบล แหลมทอง หนองบุญมาก นครราชสีมา
90 5301004 เทศบาลตำบล ใหม่ โนนสูง นครราชสีมา
91 5300204 เทศบาลตำบล อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา
92 6301505 องค์การบริหารส่วนตำบล กระชอน พิมาย นครราชสีมา
93 6301310 องค์การบริหารส่วนตำบล กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา
94 6300705 องค์การบริหารส่วนตำบล กระโทก โชคชัย นครราชสีมา
95 6302702 องค์การบริหารส่วนตำบล กระเบื้องนอก เมืองยาง นครราชสีมา
96 6301508 องค์การบริหารส่วนตำบล กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
97 6302006 องค์การบริหารส่วนตำบล กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา
98 6300904 องค์การบริหารส่วนตำบล กำปัง โนนไทย นครราชสีมา
99 6301209 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดจอก บัวใหญ่ นครราชสีมา
100 6301803 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา
101 6302012 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
102 6300304 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา
103 6300806 องค์การบริหารส่วนตำบล กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
104 6301410 องค์การบริหารส่วนตำบล เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
105 6302302 องค์การบริหารส่วนตำบล แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
106 6302107 องค์การบริหารส่วนตำบล ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
107 6301011 องค์การบริหารส่วนตำบล ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
108 6301902 องค์การบริหารส่วนตำบล ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
109 6300410 องค์การบริหารส่วนตำบล ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
110 6301104 องค์การบริหารส่วนตำบล ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
111 6301203 องค์การบริหารส่วนตำบล ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
112 6300208 องค์การบริหารส่วนตำบล ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
113 6302007 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
114 6302110 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
115 6300602 องค์การบริหารส่วนตำบล คลองเมือง จักราช นครราชสีมา
116 6300909 องค์การบริหารส่วนตำบล ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา
117 6300403 องค์การบริหารส่วนตำบล คูขาด คง นครราชสีมา
118 6300209 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
119 6300502 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกกระเบื้อง บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
120 6301303 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา
121 6301411 องค์การบริหารส่วนตำบล โคกไทย ปักธงชัย นครราชสีมา
122 6301804 องค์การบริหารส่วนตำบล โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา
123 6301811 องค์การบริหารส่วนตำบล โคราช สูงเนิน นครราชสีมา
124 6301407 องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
125 6301603 องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา
126 6300206 องค์การบริหารส่วนตำบล จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
127 6300112 องค์การบริหารส่วนตำบล จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
128 6300603 องค์การบริหารส่วนตำบล จักราช จักราช นครราชสีมา
129 6302108 องค์การบริหารส่วนตำบล จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
130 6301012 องค์การบริหารส่วนตำบล จันอัด โนนสูง นครราชสีมา
131 6300210 องค์การบริหารส่วนตำบล เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
132 6300503 องค์การบริหารส่วนตำบล ช่อระกา บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
133 6303205 องค์การบริหารส่วนตำบล ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
134 6301509 องค์การบริหารส่วนตำบล ชีวาน พิมาย นครราชสีมา
135 6301105 องค์การบริหารส่วนตำบล ชีวึก ขามสะแกแสง นครราชสีมา
136 6301702 องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
137 6300207 องค์การบริหารส่วนตำบล แชะ ครบุรี นครราชสีมา
138 6300706 องค์การบริหารส่วนตำบล โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
139 6301506 องค์การบริหารส่วนตำบล ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
140 6301412 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
141 6301013 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา
142 6301204 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา
143 6301311 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา
144 6302013 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา
145 6302404 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมา
146 6300411 องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
147 6300707 องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา
148 6300804 องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา
149 6300905 องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านจาก โนนไทย นครราชสีมา
150 6301205 องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านช้าง บัวใหญ่ นครราชสีมา
151 6300807 องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านนอก ด่านขุนทด นครราชสีมา
152 6300808 องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านใน ด่านขุนทด นครราชสีมา
153 6301706 องค์การบริหารส่วนตำบล ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
154 6301312 องค์การบริหารส่วนตำบล ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา
155 6301609 องค์การบริหารส่วนตำบล ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา
156 6301408 องค์การบริหารส่วนตำบล ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา
157 6301409 องค์การบริหารส่วนตำบล ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา
158 6300814 องค์การบริหารส่วนตำบล ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา
159 6300211 องค์การบริหารส่วนตำบล ตะแบกบาน ครบุรี นครราชสีมา
160 6300404 องค์การบริหารส่วนตำบล ตาจั่น คง นครราชสีมา
161 6301413 องค์การบริหารส่วนตำบล ตูม ปักธงชัย นครราชสีมา
162 6301014 องค์การบริหารส่วนตำบล โตนด โนนสูง นครราชสีมา
163 6300910 องค์การบริหารส่วนตำบล ถนนโพธิ์ โนนไทย นครราชสีมา
164 6300607 องค์การบริหารส่วนตำบล ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
165 6301610 องค์การบริหารส่วนตำบล ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา
166 6302802 องค์การบริหารส่วนตำบล ทัพรั้ง พระทองคำ นครราชสีมา
167 6300708 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา
168 6303202 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
169 6301707 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
170 6300709 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
171 6301510 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา
172 6300710 องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าอ่าง โชคชัย นครราชสีมา
173 6301304 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา
174 6300711 องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งอรุณ โชคชัย นครราชสีมา
175 6300405 องค์การบริหารส่วนตำบล เทพาลัย คง นครราชสีมา
176 6302203 องค์การบริหารส่วนตำบล ไทยเจริญ หนองบุญมาก นครราชสีมา
177 6302502 องค์การบริหารส่วนตำบล ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
178 6301414 องค์การบริหารส่วนตำบล ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
179 6301015 องค์การบริหารส่วนตำบล ธารปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
180 6301511 องค์การบริหารส่วนตำบล ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา
181 6301805 องค์การบริหารส่วนตำบล นากลาง สูงเนิน นครราชสีมา
182 6301305 องค์การบริหารส่วนตำบล นางรำ ประทาย นครราชสีมา
183 6301512 องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมสร้างตนเอง พิมาย นครราชสีมา
184 6301806 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนค่า สูงเนิน นครราชสีมา
185 6303004 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนจาน บัวลาย นครราชสีมา
186 6302402 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา
187 6302403 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
188 6301708 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
189 6300412 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนเต็ง คง นครราชสีมา
190 6301206 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
191 6300906 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา
192 6303103 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนประดู่ สีดา นครราชสีมา
193 6301313 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา
194 6300809 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนเมืองพัฒนา ด่านขุนทด นครราชสีมา
195 6301703 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนยอ ชุมพวง นครราชสีมา
196 6301709 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนรัง ชุมพวง นครราชสีมา
197 6300308 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
198 6302303 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสำราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
199 6302704 องค์การบริหารส่วนตำบล โนนอุดม เมืองยาง นครราชสีมา
200 6301503 องค์การบริหารส่วนตำบล ในเมือง พิมาย นครราชสีมา
201 6303002 องค์การบริหารส่วนตำบล บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา
202 6301202 องค์การบริหารส่วนตำบล บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
203 6300810 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา
204 6300116 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเกาะ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
205 6300406 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านปรางค์ คง นครราชสีมา
206 6300811 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา
207 6300305 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา
208 6300907 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านวัง โนนไทย นครราชสีมา
209 6302014 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา
210 6300504 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
211 6300212 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา
212 6302204 องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านใหม่ หนองบุญมาก นครราชสีมา
213 6301016 องค์การบริหารส่วนตำบล บิง โนนสูง นครราชสีมา
214 6302602 องค์การบริหารส่วนตำบล บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา
215 6302304 องค์การบริหารส่วนตำบล บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา
216 6301904 องค์การบริหารส่วนตำบล บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา
217 6301807 องค์การบริหารส่วนตำบล บุ่งขี้เหล็ก สูงเนิน นครราชสีมา
218 6301513 องค์การบริหารส่วนตำบล โบสถ์ พิมาย นครราชสีมา
219 6301302 องค์การบริหารส่วนตำบล ประทาย ประทาย นครราชสีมา
220 6301710 องค์การบริหารส่วนตำบล ประสุข ชุมพวง นครราชสีมา
221 6302111 องค์การบริหารส่วนตำบล ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
222 6301905 องค์การบริหารส่วนตำบล โป่งแดง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
223 6302112 องค์การบริหารส่วนตำบล โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา
224 6302113 องค์การบริหารส่วนตำบล พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
225 6303206 องค์การบริหารส่วนตำบล พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
226 6300119 องค์การบริหารส่วนตำบล พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
227 6301007 องค์การบริหารส่วนตำบล พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
228 6300704 องค์การบริหารส่วนตำบล พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา
229 6301106 องค์การบริหารส่วนตำบล พะงาด ขามสะแกแสง นครราชสีมา
230 6300127 องค์การบริหารส่วนตำบล พะเนา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
231 6302803 องค์การบริหารส่วนตำบล พังเทียม พระทองคำ นครราชสีมา
232 6300815 องค์การบริหารส่วนตำบล พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา
233 6303104 องค์การบริหารส่วนตำบล โพนทอง สีดา นครราชสีมา
234 6301415 องค์การบริหารส่วนตำบล ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา
235 6301808 องค์การบริหารส่วนตำบล มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา
236 6301809 องค์การบริหารส่วนตำบล มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา
237 6300911 องค์การบริหารส่วนตำบล มะค่า โนนไทย นครราชสีมา
238 6301017 องค์การบริหารส่วนตำบล มะค่า โนนสูง นครราชสีมา
239 6300128 องค์การบริหารส่วนตำบล มะเริง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
240 6302805 องค์การบริหารส่วนตำบล มาบกราด พระทองคำ นครราชสีมา
241 6300213 องค์การบริหารส่วนตำบล มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
242 6302015 องค์การบริหารส่วนตำบล มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา
243 6301107 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา
244 6300407 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองคง คง นครราชสีมา
245 6301306 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองโดน ประทาย นครราชสีมา
246 6301108 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองนาท ขามสะแกแสง นครราชสีมา
247 6301008 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองปราสาท โนนสูง นครราชสีมา
248 6301604 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา
249 6303003 องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมา
250 6302504 องค์การบริหารส่วนตำบล ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา
251 6300712 องค์การบริหารส่วนตำบล ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา
252 6302703 องค์การบริหารส่วนตำบล ละหานปลาค้าว เมืองยาง นครราชสีมา
253 6302008 องค์การบริหารส่วนตำบล ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
254 6301009 องค์การบริหารส่วนตำบล ลำคอหงษ์ โนนสูง นครราชสีมา
255 6300214 องค์การบริหารส่วนตำบล ลำเพียก ครบุรี นครราชสีมา
256 6301018 องค์การบริหารส่วนตำบล ลำมูล โนนสูง นครราชสีมา
257 6302208 องค์การบริหารส่วนตำบล ลุงเขว้า หนองบุญมาก นครราชสีมา
258 6302114 องค์การบริหารส่วนตำบล วังกระทะ ปากช่อง นครราชสีมา
259 6302503 องค์การบริหารส่วนตำบล วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว นครราชสีมา
260 6300505 องค์การบริหารส่วนตำบล วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม นครราชสีมา
261 6301307 องค์การบริหารส่วนตำบล วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
262 6302603 องค์การบริหารส่วนตำบล วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา
263 6302009 องค์การบริหารส่วนตำบล วังโรงใหญ่ สีคิ้ว นครราชสีมา
264 6302505 องค์การบริหารส่วนตำบล วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา
265 6300604 องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา
266 6300816 องค์การบริหารส่วนตำบล สระจรเข้ ด่านขุนทด นครราชสีมา
267 6300306 องค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
268 6300215 องค์การบริหารส่วนตำบล สระว่านพระยา ครบุรี นครราชสีมา
269 6301416 องค์การบริหารส่วนตำบล สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
270 6301504 องค์การบริหารส่วนตำบล สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา
271 6303105 องค์การบริหารส่วนตำบล สามเมือง สีดา นครราชสีมา
272 6300912 องค์การบริหารส่วนตำบล สายออ โนนไทย นครราชสีมา
273 6302205 องค์การบริหารส่วนตำบล สารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา
274 6301704 องค์การบริหารส่วนตำบล สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา
275 6302601 องค์การบริหารส่วนตำบล สำนักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา
276 6302406 องค์การบริหารส่วนตำบล สำพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
277 6300908 องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรง โนนไทย นครราชสีมา
278 6301417 องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรง ปักธงชัย นครราชสีมา
279 6302005 องค์การบริหารส่วนตำบล สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา
280 6303102 องค์การบริหารส่วนตำบล สีดา สีดา นครราชสีมา
281 6300121 องค์การบริหารส่วนตำบล สี่มุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
282 6302305 องค์การบริหารส่วนตำบล สีสุก แก้งสนามนาง นครราชสีมา
283 6300605 องค์การบริหารส่วนตำบล สีสุก จักราช นครราชสีมา
284 6301418 องค์การบริหารส่วนตำบล สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา
285 6300307 องค์การบริหารส่วนตำบล สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา
286 6301810 องค์การบริหารส่วนตำบล สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา
287 6301812 องค์การบริหารส่วนตำบล เสมา สูงเนิน นครราชสีมา
288 6301210 องค์การบริหารส่วนตำบล เสมาใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
289 6300303 องค์การบริหารส่วนตำบล เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา
290 6300123 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
291 6300817 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา
292 6300606 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขาม จักราช นครราชสีมา
293 6301308 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองค่าย ประทาย นครราชสีมา
294 6303203 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
295 6300124 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
296 6301207 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
297 6301813 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตะไก้ สูงเนิน นครราชสีมา
298 6302206 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตะไก้ หนองบุญมาก นครราชสีมา
299 6303106 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา
300 6300812 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไทร ด่านขุนทด นครราชสีมา
301 6302109 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองน้ำแดง ปากช่อง นครราชสีมา
302 6300408 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว คง นครราชสีมา
303 6302010 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา
304 6300818 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวละคร ด่านขุนทด นครราชสีมา
305 6300113 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวศาลา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
306 6302207 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบุนนาก หนองบุญมาก นครราชสีมา
307 6300608 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองพลวง จักราช นครราชสีมา
308 6301309 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา
309 6300409 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองมะนาว คง นครราชสีมา
310 6302209 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไม้ไผ่ หนองบุญมาก นครราชสีมา
311 6303204 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
312 6301507 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
313 6300125 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
314 6302604 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
315 6301903 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
316 6302106 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา
317 6302011 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหญ้าขาว สีคิ้ว นครราชสีมา
318 6301705 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา
319 6303005 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหว้า บัวลาย นครราชสีมา
320 6302804 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหอย พระทองคำ นครราชสีมา
321 6301109 องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
322 6300126 องค์การบริหารส่วนตำบล หมื่นไวย เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
323 6301605 องค์การบริหารส่วนตำบล หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา
324 6301606 องค์การบริหารส่วนตำบล หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา
325 6301010 องค์การบริหารส่วนตำบล หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
326 6301611 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยแคน ห้วยแถลง นครราชสีมา
327 6301607 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยแถลง ห้วยแถลง นครราชสีมา
328 6300805 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยบง ด่านขุนทด นครราชสีมา
329 6301208 องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
330 6301314 องค์การบริหารส่วนตำบล หันห้วยทราย ประทาย นครราชสีมา
331 6300609 องค์การบริหารส่วนตำบล หินโคน จักราช นครราชสีมา
332 6300813 องค์การบริหารส่วนตำบล หินดาด ด่านขุนทด นครราชสีมา
333 6301612 องค์การบริหารส่วนตำบล หินดาด ห้วยแถลง นครราชสีมา
334 6302506 องค์การบริหารส่วนตำบล อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา
Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า