วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดภูเก็ต

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2830101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
2 3830102 เทศบาลนคร ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
3 4830202 เทศบาลเมือง กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต
4 4830201 เทศบาลเมือง ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดแพร่

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2540101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด แพร่ เมืองแพร่ แพร่
2 4540102 เทศบาลเมือง แพร่ เมืองแพร่ แพร่
3 5540103 เทศบาลตำบล ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
4 5540502 เทศบาลตำบล เด่นชัย เด่นชัย แพร่

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2670101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
2 4670102 เทศบาลเมือง เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
3 4670501 เทศบาลเมือง วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
4 4670301 เทศบาลเมือง หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดเพชรบุรี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2760101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
2 4760401 เทศบาลเมือง ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
3 4760102 เทศบาลเมือง เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
4 5760201 เทศบาลตำบล เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดปัตตานี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2940101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี
2 4940701 เทศบาลเมือง ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
3 4940102 เทศบาลเมือง ปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดพิษณุโลก

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2650101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
2 3650102 เทศบาลนคร พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
3 4650122 เทศบาลเมือง อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
4 5650113 เทศบาลตำบล ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดพิจิตร

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2660101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร
2 4660401 เทศบาลเมือง ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
3 4660501 เทศบาลเมือง บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร
4 4660102 เทศบาลเมือง พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดพัทลุง

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2930101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง
2 4930102 เทศบาลเมือง พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง
3 5930203 เทศบาลตำบล กงหรา กงหรา พัทลุง
4 5930605 เทศบาลตำบล เกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดพังงา

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2820101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด พังงา เมืองพังงา พังงา
2 4820501 เทศบาลเมือง ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา
3 4820102 เทศบาลเมือง พังงา เมืองพังงา พังงา
4 5820401 เทศบาลตำบล กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดพะเยา

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2560101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด พะเยา เมืองพะเยา พะเยา
2 4560501 เทศบาลเมือง ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา
3 4560102 เทศบาลเมือง พะเยา เมืองพะเยา พะเยา
4 5560601 เทศบาลตำบล งิม ปง พะเยา

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2140101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 3140102 เทศบาลนคร พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 4140801 เทศบาลเมือง ผักไห่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา
4 4141101 เทศบาลเมือง ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดปัตตานี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2940101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี
2 4940701 เทศบาลเมือง ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
3 4940102 เทศบาลเมือง ปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2250101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
2 4250102 เทศบาลเมือง ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
3 5250203 เทศบาลตำบล กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2770101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
2 4770102 เทศบาลเมือง ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์
3 4770701 เทศบาลเมือง หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดปทุมธานี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2130101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
2 3130301 เทศบาลนคร รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
3 4130202 เทศบาลเมือง คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี
4 4130601 เทศบาลเมือง คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2310101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
2 4310107 เทศบาลเมือง ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
3 4310401 เทศบาลเมือง นางรอง นางรอง บุรีรัมย์
4 4310102 เทศบาลเมือง บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดบึงกาฬ

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2380101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
2 5380107 เทศบาลตำบล โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
3 5380105 เทศบาลตำบล ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
4 6380409 เทศบาลตำบล ซาง เซกา บึงกาฬ

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดน่าน

ที่รหัสอปท.ชื่ออปท.อำเภอจังหวัด
12550101องค์การบริหารส่วนจังหวัด น่านเมืองน่านน่าน
24550102เทศบาลเมือง น่านเมืองน่านน่าน
35550702เทศบาลตำบล กลางเวียงเวียงสาน่าน
45550111เทศบาลตำบล กองควายเมืองน่านน่าน
55550703เทศบาลตำบล ขึ่งเวียงสาน่าน

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดนราธิวาส

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2960101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส
2 4960201 เทศบาลเมือง ตากใบ ตากใบ นราธิวาส
3 4960102 เทศบาลเมือง นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส
4 4961001 เทศบาลเมือง สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
5 5960103 เทศบาลตำบล กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดนนทบุรี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2120101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี
2 3120102 เทศบาลนคร นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี
3 3120601 เทศบาลนคร ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี
4 4120201 เทศบาลเมือง บางกรวย บางกรวย นนทบุรี

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2800101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2 3800102 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
3 4800901 เทศบาลเมือง ทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
4 4801201 เทศบาลเมือง ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดนครสวรรค์

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2600101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
2 3600102 เทศบาลนคร นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
3 4600301 เทศบาลเมือง ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์
4 4600701 เทศบาลเมือง ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2800101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2 3800102 เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
3 4800901 เทศบาลเมือง ทุ่งสง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
4 4801201 เทศบาลเมือง ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดนครราชสีมา

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2300101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
2 3300102 เทศบาลนคร นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
3 4301201 เทศบาลเมือง บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา
4 4302101 เทศบาลเมือง ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดนครพนม

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2480101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครพนม เมืองนครพนม นครพนม
2 4480102 เทศบาลเมือง นครพนม เมืองนครพนม นครพนม
3 5480905 เทศบาลตำบล ท่าเรือ นาหว้า นครพนม
4 5480301 เทศบาลตำบล ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดนครปฐม

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2730101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
2 3730102 เทศบาลนคร นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
3 4730602 เทศบาลเมือง กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดนครนายก

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2260101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครนายก เมืองนครนายก นครนายก
2 4260102 เทศบาลเมือง นครนายก เมืองนครนายก นครนายก
3 5260201 เทศบาลตำบล เกาะหวาย ปากพลี นครนายก

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดตาก

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2630101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาก เมืองตาก ตาก
2 3630601 เทศบาลนคร แม่สอด แม่สอด ตาก
3 4630102 เทศบาลเมือง ตาก เมืองตาก ตาก
4 5630602 เทศบาลตำบล ท่าสายลวด แม่สอด ตาก

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดตราด

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2230101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตราด เมืองตราด ตราด
2 4230102 เทศบาลเมือง ตราด เมืองตราด ตราด
3 5230701 เทศบาลตำบล เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด
4 5230301 เทศบาลตำบล เขาสมิง เขาสมิง ตราด

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดตรัง

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2920101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรัง เมืองตรัง ตรัง
2 3920102 เทศบาลนคร ตรัง เมืองตรัง ตรัง
3 4920201 เทศบาลเมือง กันตัง กันตัง ตรัง

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดเชียงใหม่

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2500101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
2 3500102 เทศบาลนคร เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
3 4501301 เทศบาลเมือง ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่
4 4500601 เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา แม่แตง เชียงใหม่

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดเชียงราย

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2570101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย
2 3570102 เทศบาลนคร เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย
3 5570304 เทศบาลตำบล ครึ่ง เชียงของ เชียงราย
4 5570401 เทศบาลตำบล งิ้ว เทิง เชียงราย

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม]จังหวัดชุมพร

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2860101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร
2 4860102 เทศบาลเมือง ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร
3 4860401 เทศบาลเมือง หลังสวน หลังสวน ชุมพร
4 5860110 เทศบาลตำบล ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดชัยภูมิ

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2360101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
2 4360102 เทศบาลเมือง ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
3 5360401 เทศบาลตำบล เกษตรสมบูรณ์ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
4 5361201 เทศบาลตำบล แก้งคร้อ แก้งคร้อ ชัยภูมิ

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม]จังหวัดชัยนาท

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2180101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท
2 4180102 เทศบาลเมือง ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท
3 5180201 เทศบาลตำบล คุ้งสำเภา มโนรมย์ ชัยนาท

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม]จังหวัดชลบุรี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2200101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
2 3200703 เทศบาลนคร เจ้าพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี
3 3200701 เทศบาลนคร แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม]จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2240101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
2 4240102 เทศบาลเมือง ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
3 5240601 เทศบาลตำบล เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม]จังหวัดจันทบุรี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2220101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี
2 4220201 เทศบาลเมือง ขลุง ขลุง จันทบุรี
3 4220104 เทศบาลเมือง จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม]จังหวัดขอนแก่น

ที่ รหัสอปท. ชื่อ อปท. อำเภอ จังหวัด
1 2400101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2 3400102 เทศบาลนคร ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3 4400903 เทศบาลเมือง กระนวน กระนวน ขอนแก่น

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม]จังหวัดกำแพงเพชร

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2620101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
2 4620102 เทศบาลเมือง กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร
3 4620406 เทศบาลเมือง ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
4 4620109 เทศบาลเมือง หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2460101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
2 4460102 เทศบาลเมือง กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
3 4460502 เทศบาลเมือง บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
4 5460301 เทศบาลตำบล กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดแพร่

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2540101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด แพร่ เมืองแพร่ แพร่
2 4540102 เทศบาลเมือง แพร่ เมืองแพร่ แพร่
3 5540103 เทศบาลตำบล ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่
4 5540502 เทศบาลตำบล เด่นชัย เด่นชัย แพร่

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2710101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
2 4710102 เทศบาลเมือง กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
3 4710501 เทศบาลเมือง ท่าเรือพระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี
4 5710104 เทศบาลตำบล แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

รหัส อปท.[สำหรับลงทะเบียนอบรม] จังหวัดกระบี่

ที รหัสอปท. ชื่ออปท. อำเภอ จังหวัด
1 2810101 องค์การบริหารส่วนจังหวัด กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่
2 4810102 เทศบาลเมือง กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่
3 5810109 เทศบาลตำบล กระบี่น้อย เมืองกระบี่ กระบี่